www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri - Elektronik Savaş

Destek Karıştırma

GMain lobe
GSide lobe
RTarget
RJammer

Resim 1: Uzak Ayrıştırma alanı (stand-off Jamming) için takımyıldız

GMain lobe
GSide lobe
RTarget
RJammer

Resim 1: Uzak Ayrıştırma alanı (stand-off Jamming) için takımyıldız

Destek Karıştırma

Destek Karıştırma Support Jamming, işaret bozucunun (jammer) uzak -ayrıştırma (stand-off) alanından engelleme yaparak saldırıyı desteklediği yordam için kullanılan bir terimdir. Karıştırma gücü genellikle radar anteninin ışıma çizgesinin bir yan topuzu aracılığıyla hareket eder ve bu nedenle yan topuz karıştırma olarakta adlandırılır. Bu, yan topuzun boyutuna bağlı olarak karıştırma gücü kendini korumaya- veya eşlik karıştırmaya göre çok daha büyük olmalıdır. Ortalama olarak -20 dB lik bir yan topuz boyutuyla, işaret bozucunun 20 dB daha fazla işaret bozma gücü sağlaması gerekir, bu da buradaki işaret karıştırma gücünün 100 katı olacağı anlamına gelir. (Bu nedenle, yan topuzların boyutunu olabildiğince küçük tutmak bir radar için önemli bir başarım özelliğidir).

Boşluk zayıflamasına göre, bu gerekli karıştırma gücü de mesafeye bağlıdır. Yeterli güç rezervi varsa, karıştırıcı radardan daha uzakta hareket edebilir ve böylece korunacak saldırı grubundan uzakta çalışabilir. Bu konumlandırmaya Stand-off jamming (SOJ) denir. Karıştırıcının, savaş eyleminden çok uzaktaki saldırılara karşı nispeten güvenli olması üstünlüğüne sahiptir. Sakıncası ise, büyük mesafe nedeniyle karıştırma etkisinin azalması veya ortalamanın üzerinde daha yüksek bir gönderim gücünün uygulanması gerekmesidir.

Yalnızca küçük güç rezervleri mevcutsa, karıştırıcı, saldıran gruptan daha kısa bir mesafede hareket etmelidir. Daha fazla risk altında olmasına rağmen, karıştırma gücü daha etkilidir ve saldırı uçağı daha iyi korunur. Bu konumlandırmaya „Stand-in jamming (SIJ)“ denir.

eq (1) eq (1)

(1)

  • EIRPJam = İşaret karıştırıcının eşdeğer yönbağımsız ışıma gücü;
  • EIRPRadar = Radar göndericisinin eşdeğer yön bağımsız olarak yayılan gücü;
  • RJ = Mesafe Radar – Karıştırıcı arası [m]
  • RT = Mesafe Radar – Saldırı uçağı arası [m]
  • σ = Saldırı uçağının Etken Yansıtma Alanı (RCS) [m²]

Kendini koruma- veya eşlik parazitiyle karşılaştırıldığında, bu denklem aynı zamanda yan topuz zayıflamasını ve farklı mesafelerin oranını da içerir. Mesafenin karesi ile basit boşluk zayıflaması girişim taşıyıcısı için de geçerlidir, boşluk zayıflaması hem radardan gidiş- hem de radara dönüş yolu için geçerlidir, dolayısıyla mesafenin dördüncü kuvveti alınmalıdır.