www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri - Elektronik Savaş

Kendini-korumalı parazit göndericisi ile parazit taşıyıcısı

Resim 1: Bir Tornado'nun sol kanadındaki kendini-korumalı parazit göndericisi

Resim 1: Bir Tornado'nun sol kanadındaki kendini-korumalı parazit göndericisi

Kendini-korumalı parazit göndericisi ile parazit taşıyıcısı

Biri kendini-korumalı, diğeri ise taktik görevleri yerine getirmek üzere bir uçak tarafından taşınan, genellikle harici bir yük (POD) içine yerleştirilmiş bir karıştırıcıdır. Düşman radarlarını bozma işlevi, kendini korumaya yönelik yalnızca ikincil bir işlevdir. Girişimin kaynağı ve korunacak saldırı uçağı uzayda aynı koordinatlara sahiptir. Parazit, anten çizgesi ana topuzunda meydana gelir ve bu nedenle „ana topuz paraziti“ (main lobe jamming) olarakta adlandırılır. Böylece radar aygıtında görülebilen girişim saldıran uçakla aynı yöne sahip olur, azimut- ve gerekirse yükseklik açısı bilgisini de sağlar. Ancak bu girişim nedeniyle yalnızca menzil ölçümü daha zorlaşır.

Farklı yönlerden iki veya daha fazla radar tarafından çiftli- veya çoklu yansıtma yoluyla bir menzil belirlemesi de yapılabilir. Müdahale eden taşıyıcı için taktiksel üstünlük, yalnızca koordinatların belirlenmesindeki bir zaman gecikmesidir. Sakıncası, parazit kaynağının kendisinin savunma füzeleri için bir hedef olarak kullanılabilmesidir („home on jam mode“). Bunu önlemek için, parazit kaynağı bir planör olarak çekilebilir, ancak bu, uçağın manevra kabiliyetini etkileyebilir.

Parazit gücünün yankı işaretinin gücüne oranı, yankı işaretinin büyüklüğünün (radar menzil denkleminden) ve alınan karıştırma gücünün büyüklüğüne (yalnızca basit menzilin boşluk zayıflaması) olan oranıdır. Bu menzille ilgili diğer tüm parametreler, her iki YF-kaynağı için de aynı olduğundan, bu oranlar birbirini götürür. Bu, radar göndericisinin ve karıştırıcının doğrusal (desibel cinsinden değil) eşdeğer yayılan gücünün 4πR² ile çarpımı (boşluk zayıflamasından geriye kalan olarak) ve karıştırıcının etkin yansıtırlık gücü yüzeyi σ ile bölünmesini sağlar.

eq (1) eq (1)

(1)

  • ERPJam = İşaret bozucunun yayılan eşdeğer gücü;
  • ERPRadar = Radar göndericinin yayılan eşdeğer gücü;
  • R = Radarın karıştırıcıya olan menzili [m].
Menzil boyunca yanma
(Burn Through Range)

Yankı işaretinin alınan gücü, menzilin 4. kökü ile orantılıdır, girişim işaretinin alınan gücü, yalnızca menzilin 2. kökü ile orantılıdır. Girişim yapan taşıyıcı radara yaklaştığında, yankı işaretinin boyutu, girişim işaretinin boyutundan daha hızlı artar. Belirli bir mesafeden sonra yankı işareti, girişim işaretinden daha büyük olabilir ve radar, parazite rağmen hava aracını algılayarak menzil ölçümü yapabilir (ancak girişim işareti alıcıyı doyuma sürüklememelidir). Radar ile uçak arasındaki tespit ve menzil belirlemenin mümkün olduğu bu mesafeye yanma menzili RBT denir, hedef işareti karıştırma gücünü „yakar“ (burn).

eq (2) eq (2)

(2)

Bu denklemde, J/S = 1 oranı kabul edilir ve (1) denklemi R menziline göre yeniden düzenlendiğinde elde edilir.

Eşlik parazitleme
(Escort Jamming)

Eşlik Parazitleme (ESJ) durumunda, bir Eşlik Karıştırıcı yalnızca küçük bir açı ve/veya menzil sapması ile saldıran oluşumun içinde veya yakınında bulunur. Girişim taşıyıcısı bu nedenle saldırı uçağı grubunun içinde veya yakınında, yalnızca biraz sapmış bir açıda ve/veya menzilde bulunur. Bu nedenle, bozucu aygıt, radarın anten çizgesinin ana topuzunda da bulunur. Karıştırma gücünün alınan güç J/S ye ve yanma aralığı RBT kadar olan hesaplamalar, bir kendini koruma karıştırıcısındaki aynı kurallara göre hesaplanır.