www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri - Elektronik Savaş

Mevcut Gerçek Hedeflerin Maskelenmesi

210° de bulunan bir kaynak tarafından yapılan gürültü modüleli parazitin VHF bandında çalışan bir radar cihazı ekranındaki görüntüsü

Resim 1: 210° de bulunan bir parazit kaynağından gelen gürültü modüleli parazitin VHF-bölgesinde çalışan bir radarın ekranındaki görüntüsü

Aktif parazit

Bu durumda aygıtta mevcut işaret/gürültü oranı, ilave gürültü enerjisinin alınması sonucu kötüleşir. Sabit işaret gücü ile gürültü enerjisinde bir artış, algılama olasılığında bir düşüşe ve Yanlış Alarm Oranında kuvvetli bir artışa yol açar ve bu da hedefin algılanmasını bir hayli engeller. Bu parazitler çok kuvvetli ise mevcut hedefler tümüyle maskelenir.

Gürültüye boğma (noise jamming), noktasal-boğma (spot jamming) ya da baraj-boğma (barrage jamming) şeklinde olabilir. Noktasal-boğma, basitçe, gürültü kaynağının bant genişliğinin daraltılmasıdır. Böylece radar alıcısına kendi bant genişliği içerisinde olabildiğince daha az parazit gücünün ulaşması sağlanır. Baraj-boğma, radar frekansındaki herhangi bir belirsizliği telafi etmek için bir geniş bantlı radar bandını kullanarak, bir kaç radara birden bir parazit kaynağı (jammer) ile saldırma şeklinde olur. Bir geniş bantta frekansı noktasal-boğma ile süpürmek de mümkündür. Bu nedenle buna süpüren parazit boğma (swept jammer) denilir.

Aktif parazitler radar alıcısının girişlerini aşırı sürebilecek kadar kuvvetli olabilirler. Bu durumda alıcı çıkışında daha fazla darbe olmayacağı ve daha ziyade bir yüksek DC gerilim oluşacağından dolayı parazit altındaki sektör aydınlanmayacak, aksine kararacaktır.

Pasif parazit

Bir pasif parazit aracı ise İkinci Dünya Savaşında sıkça kullanılan, kendi öz-yansıtmaları sonucunda parazit benzeri yansımalar meydana getiren saçma (chaff) yöntemidir.

İki saçma tipi ve bunlara ait mahfazalar
Fotoğraf: US Navy Naval Research Laboratory
(Büyütmek için tıklayınız: 800·600 piksel = 76 kByte)

Resim 2: RR-129 ve RR-144: Mahfazaları içinde iki değişik tip „saçma“ (chaff)

Daha etkili olabilmesi için radarın dalga boyuna ayarlanarak, elektromanyetik dalgaların içinden geçemeyeceği yoğunlukta bulutlar meydana getiren yüksek yansıtırlıklı malzeme (tenekeden şeritler veya metalik kaplı fiberglas) atmosfere saçılır. Bu malzemeler hafiftir, örneğin ısıl etkilerle atmosferde uzun süre asılı kalabilirler.

Özel koruma devreleri ve son zamanlarda bazen Elektronik Koruma Önlemleri (Electronic Protection Measures, EPM) olarakta anılan, Elektronik Karşı-Karşı Önlem-noktalama (Electronic Counter-Counter Measures, ECMM -Fixes) yöntemleri parazitlerden korunmada iyileşmelere imkân sağlamıştır. Saçmaya karşı önlem olarak, bir Doppler radarı, uçak ile saçma bulutları arasındaki hız farkını ölçüt olarak kullanılır. O zaman „alt-saçma görünürlüğünü“ (sub-chaff visibility) parazitten koruma-aygıtının etkinliğini gösteren bir katsayı olarak tanımlamak mümkündür.