www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Elektronik Karşı Önlemler (ECM)

Resim 1: E-bandında çalışan bir radar ekranında 30° den gelen kuvvetli eşzamanlı olmayan parazit görüntüleri, çizit-çekip-çıkarıcı aşırı sürülmüş durumda

Resim 1: E-bandında çalışan bir radar ekranında 30° den gelen kuvvetli eşzamanlı olmayan parazit görüntüleri, çizit-çekip-çıkarıcı aşırı sürülmüş durumda

Parazit türlerinin tanımları

ECM nin tanımı itibariyle, hem parazit hemde aldatma amaçlı olduğu düşünülebilir. Ancak bu husus, aktif ECM yayınının hemen hemen her türünün „parazit” olarak adlandırılması ve yine bir radarın „gürültü bağışıklığı” hesaplarının „gürültü-işaret” katsayısı („jamming-to-signal” yada „J-to-S” katsayısı) ile ilişkili olması ve keza parazitin aldatmayı da kapsaması nedeniyle biraz kafa karıştırıcı olabilir.

Bundan dolayı bu bölümde, amacın ne olduğundan bağımsız olarak, yani aldatma, kamuflaj veya maskeleme, her bir ECM göndericisi için „parazit göndericisi” ve her bir ECM yayını içinde „parazit” kavramı kullanılmıştır.

ECM elektronik savaşın aktif bir parçasıdır ve görevi iletişimini radyo yada radar ile yapan düşman gözetim sistemlerini bozmak, keza kılavuz ve hedefleme için elektromanyetik, kızıl ötesi veya lazerli sistemler kullanan düşman silahlarına karşı koymaktır. Bunun için iki ana yöntem vardır: parazitle boğma yada tuzağa düşürme. İkisi düzgün şekilde birlikte kullanıldığında daha etkili olur. Bir çok modern ECM cihazlarında, özellikle donanmanın senaryolarında, her iki yöntem bir tümleşik sistemde beraber kullanılır.

Parazitle boğma düşmanın iletişimini bozmak ve radarını doyuma sürükleyerek hedefini saklamak için kullanılır. Bu yöntem, düşmanın iletişim kanallarını dışlaması nedeniyle istihbarat amaçlı kullanılamaz. Bundan başka modern frekans-atak iletişim sistemlerini etkin bir şekilde parazite boğmak artık kolay olamamaktadır.

Basit parazite boğma, bir önemli uygulaması uzaktan kumandalı genişleyebilir boğucular, karadaki savaş senaryolarında hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar topun platformuna elle-yerleştirilebilir, önceden topa-takılı olabilir, uçaktan atılabilir yada insansız hava araçlarında kullanılabilirler ve, belirli bir operasyon için kısa süreli görev yaparlar.

İkinci ECM yöntemi ise: elektromanyetik tehdit durumunda metal parçacık kümelerini veya kızıl ötesi cihazlardan gelen tehditler varsa alev gibi hileleri kullanmaktır. Bu metal parçacık kümeleri saçma yöntemi İkinci Dünya Savaşına kadar dayanır, ve çok az değişim göstermiştir. Değişen bu malzemenin saçılma biçimidir ve platforma bağlı olarak değişiklikler gösterir. Kızıl ötesi karşı önlemler için dağıtıcıdan (dispenser) alev kartuşları saçılır, çoğu dağıtıcılar hem metal parçacık hemde alev kartuşu saçabilirler.

Bir radar cihazının bilerek yaptığı parazit sonucu menzili kuvvetle azalır. Bu aşağıda bahsedilen bazı önlemler sonucu meydana gelebilir:

 1. Mevcut gerçek hedeflerin maskelenmesi
  • aktif parazitler
   • modüle olmamış beyaz-parazitler (white-noise)
   • modüle beyaz-parazitler
   • hedefli beyaz-parazitler
   • geniş bantlı beyaz-parazitler
  • pasif parazitler
    
 2. Sahte hedef yaratılması
  • eşzamanlı darbe parazitler
  • eşzamanlı olmayan darbe parazitler
  • yanıt darbe parazitler