www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Wojna elektroniczna

Obszary walki elektronicznej

Walka elektroniczna
rozpoznanie
radio-elektroniczne
elektroniczne
środki zaradcze
elektroniczne
środki ochronne
Rozpoznanie
 
- elektroniczne
- telekomunikacyjne
- wykrywanie
- określanie
  kierunku
- analiza
- identyfikacja
przed
aktywnymi
interferencjami
przed
pasywnymi
interferencjami
Aktywnymi
interferencjami
Pasywnymi
interferencjami
Deception
Maskowanie
Chemiczne
Mechaniczny

Rysunek 1: Elementy walki elektronicznej

Walka elektroniczna
rozpoznanie
radio-elektroniczne
elektroniczne
środki zaradcze
elektroniczne
środki ochronne
Rozpoznanie
 
- elektroniczne
- telekomunikacyjne
- wykrywanie
- określanie
  kierunku
- analiza
- identyfikacja
przed
aktywnymi
interferencjami
przed
pasywnymi
interferencjami
Aktywnymi interferencjami
Pasywnymi interferencjami
Deception
Maskowanie
Chemiczne
Mechaniczny

Rysunek 1: Elementy walki elektronicznej

Obszary walki elektronicznej

Wyróżnia się trzy podstawowe obszary walki elektronicznej:

Walka elektroniczna
rozpoznanie
radio-elektroniczne
elektroniczne
środki zaradcze
elektroniczne
środki ochronne
Rozpoznanie
 
- elektroniczne
- telekomunikacyjne
- wykrywanie
- określanie
  kierunku
- analiza
- identyfikacja
przed
aktywnymi
interferencjami
przed
pasywnymi
interferencjami
Aktywnymi interferencjami
Pasywnymi interferencjami
Deception
Maskowanie
Chemiczne
Mechaniczny

Rysunek 1: Elementy walki elektronicznej

Jednym z problemów w tych dwóch ostatnich obszarach jest to, że każdy rozwój urządzeń zakłócających powoduje doskonalenie środków ochrony przed tymi zakłóceniami. Obie strony procesu tworzenia sprzętu mają na siebie ogromny wpływ i nierzadko zdarza się, że producent nadajnika zagłuszającego jest również producentem odpowiedniego dla niego filtra ochronnego!

Miejsce wojskowego sprzętu radarowego w tym organigramie jest szybko określone: jest to sprzęt do rozpoznania elektronicznego (Electronic Support Measures).