www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията - Радио-електронната борба

Компоненти на електронната борба

Електронна борба
Мерки за електронна
поддръжка (ESM)
Мерки за електронно
противодействие (ECM)
Мерки за електронна
защита (EPM)
Прехват
 
- комуникациите
- радиопрехват
- Откриване
- Намиране на
  посока
- Анализ
- Идентификация
срещу
активни
смущения
срещу
пасивни
смущения
Активни смущения
Пасивни смущения
Заблуда
Маскиране
Химически
Mechanisch

Изображение 1: Компоненти на електронната борба

Електронна борба
Мерки за електронна
поддръжка (ESM)
Мерки за електронно
противодействие (ECM)
Мерки за електронна
защита (EPM)
Прехват
 
- комуникациите
- радиопрехват
- Откриване
- Намиране на
  посока
- Анализ
- Идентификация
срещу
активни
смущения
срещу
пасивни
смущения
Активни смущения
Пасивни смущения
Заблуда
Маскиране
Химически
Механични

Изображение 1: Компоненти на електронната борба

Компоненти на електронната борба

Съществуват три основни компонента на електронната борба:

Електронна борба
Мерки за електронна
поддръжка (ESM)
Мерки за електронно
противодействие (ECM)
Мерки за електронна
защита (EPM)
Прехват
 
- комуникациите
- радиопрехват
- Откриване
- Намиране на
  посока
- Анализ
- Идентификация
срещу
активни
смущения
срещу
пасивни
смущения
Активни смущения
Пасивни смущения
Заблуда
Маскиране
Химически
Механични

Изображение 1: Компоненти на електронната борба

Един от проблемите в последните две области е, че всяко развитие на устройствата, които предизвикват смущения, води до подобряване на защитните мерки срещу тези смущения. Двете страни на оборудването оказват голямо влияние една на друга по време на разработването и нерядко производителят на предавателя за смущения е и производител на подходящия защитен филтър за него!

Мястото на военното радиолокационно оборудване в тази организационна схема е точно определено: то е оборудване за мерки за електронна поддръжка (на английски език: Electronic Support Measures).