www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar Ekranındaki Parazitler

Resim 1: 150° de bulunan bir kaynak tarafından yapılan gürültü modüleli parazit (VHF-bandı)

Radar Ekranındaki Parazitler

Kendi kuvvetlerini düşmandan korumak, düşmana hatalı bilgi vermek, düşmanın telsiz ve bilgisayar iletişimini dinlemek ve parçalamak gibi eylemler elektronik savaş senaryolarının anahtar eylemleridir. Bir yandan „saldıran” aktif sistemler ile koruyan savunma sistemleri arasında bir elektronik savaşta sürmektedir. Bir çok ülke tarafından karada, denizde ve havada işletilen geniş elektronik istihbarat ağı sadece elektromanyetik izgeyi (spectrum) izlemekle kalmamakta, aynı zamanda değişik yollarla parazit yayını yaparak düşman iletişimini de parçalamaktadır.
 

Uçaklar ve gemilerde olduğu gibi bütün havaalanlarında da çok sayıda karmaşık elektronik aygıtlar bulunur. Bu aygıt sisteminin elektromanyetik dalgalarının etkisinde işlevsel kapasitesini sürdürebilme yeteneğine Elektromanyetik Uyumluluk (Electromagnetic Compatibility, EMC) adı verilir. Değişik parazit kaynakları elektromanyetik alanlar yayınlayabilir ve bunun sonucu alıcıların duyarlılıkları olumsuz etkilenebilir. Bu parazitler, kaynaklarına bağlı olarak kabaca aşağıdaki kategorilere ayrılırlar:

Parazitler
Doğadan
Doğa dışından
Kasıtlı olmayan
Kasıtlı
Parazitler
Doğadan
Doğa dışından
Kasıtlı olmayan
Kasıtlı
Parazitler
Doğadan
Doğa dışından
Kasıtlı olmayan
Kasıtlı

Bu bakımdan alıcı sistemlerinde istenen işaretli parazitlerden, örneğin frekans esasına göre ayıran parazit karşı-koruma devreleri bulunur. Bunlar ön seçici süzgeç, sınırlama devreleri veya çıkartma kademelerinin takip ettiği geniş bantlı kanallar olabilir. Bununla beraber bahsedilen bu devreler parazitleri tümüyle önleyemez, ancak etkisini azaltabilir. Bazen farklı antenler arasındaki mesafeyi olabildiğince açmakta bir çözüm olabilir.

Resim 1: 150° de bulunan bir kaynak tarafından yapılan gürültü modüleli parazit