www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri - Elektronik Savaş

Radar Resmindeki Parazitler

Resim 1: 150° de bulunan bir kaynaktan gelen gürültü modüleli parazitin radar ekranındaki (VHF-bölgesi) görüntüsü

Radar Resmindeki Parazitler

Kendi kuvvetlerini düşmandan korumak, düşmana hatalı bilgi vermek, düşmanın telsiz ve bilgisayar iletişimini dinlemek ve parçalamak gibi eylemler elektronik savaş senaryolarının anahtar eylemleridir. Bir yandan „saldıran“ aktif sistemler ile koruyan savunma sistemleri arasında bir elektronik savaşta sürmektedir. Bir çok ülke tarafından karada, denizde ve havada işletilen geniş elektronik istihbarat ağı sadece elektromanyetik izgeyi (spectrum) izlemekle kalmamakta, aynı zamanda değişik yollarla parazit yayını yaparak düşman iletişimini de parçalamaktadır.
 

Havaalanları, uçaklar ve gemilerde çok sayıda karmaşık elektronik aygıtlar bulunur. Bu aygıt sistemlerinin elektromanyetik dalgalarının etkisinde işlevsel kapasitesini sürdürebilme yeteneğine Elektromanyetik Uyumluluk (Electromagnetic Compatibility, EMC) adı verilir. Değişik parazit kaynakları elektromanyetik alanlar yaratabilir ve bunun sonucunda alıcıların duyarlılıkları olumsuz etkilenir. Bu parazitler, kaynaklarına bağlı olarak kabaca aşağıdaki kategorilere ayrılırlar:

Parazitler
Doğadan
Doğa dışından
Kasıtlı olmayan
Kasıtlı olan
Parazitler
Doğadan
Doğa dışından
Kasıtlı olmayan
Kasıtlı olan
Parazitler
Doğadan
Doğa dışından
Kasıtlı olmayan
Kasıtlı olan

Bu bakımdan alıcı sistemlerinde istenen işareti parazitlerden, örneğin frekans esasına göre ayıran parazit karşı-koruma devreleri bulunur. Bu devreler, çıkartma kademelerince takip edilen ön seçici süzgeçler, sınırlama devreleri veya geniş bantlı kanallar olabilir. Bununla beraber bahsedilen bu devreler parazitleri tümüyle önleyemez, ancak etkisini azaltabilir. Bazen antenleri birbirinden olabildiğince uzak yerlere kurmakta bir çözüm olabilir.

Resim 1: 150° de bulunan bir kaynaktan gelen gürültü modüleli parazitin radar ekranındaki (VHF-bölgesi) görüntüsü