www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen - Elektronische oorlogsvoering

Elektromagnetische compatibiliteit

Figuur 1: gemoduleerde ruisinterferentie van 150° op het waarnemingsapparaat van een radar (VHF-bereik)

Elektromagnetische compatibiliteit

Verschillende storingsbronnen kunnen elektromagnetische velden opwekken en zo bijvoorbeeld de gevoeligheid van de ontvanger negatief beïnvloeden of zelfs een gewenste functie volledig verhinderen. Op vliegvelden en in vliegtuigen en schepen wordt vaak een groot aantal ingewikkelde elektronische apparaten geïnstalleerd. Het vermogen van deze apparatuursystemen om hun functionaliteit te behouden onder invloed van elektromagnetische velden wordt elektromagnetische compatibiliteit (EMC) genoemd. Deze storingen worden op basis van hun bronnen grofweg in de volgende categorieën ingedeeld:

Verstoring
natuurlijk
kunstmatig
niet-georganiseerd
georganiseerd
Verstoring
natuurlijk
kunstmatig
nicht organisierte
georganiseerd
Verstoring
natuurlijk
kunstmatig
niet-georganiseerd
georganiseerd

Ontvangende systemen bevatten daarom beschermingscircuits tegen de invloed van interferentie, die de interferentie scheiden van het bedoelde ontvangen signaal, bijvoorbeeld in termen van frequentie. Dit kunnen voorselectiefilters zijn, begrenzingsschakelingen of breedbandkanalen met een latere aftrektrap. Deze schakelingen kunnen de invloed van storingen echter niet volledig voorkomen, maar alleen verminderen. Vaak helpt alleen de ruimtelijke scheiding, d.w.z. de grootst mogelijke afstand tussen de verschillende antennes.

Figuur 1: gemoduleerde ruisinterferentie van 150° op het waarnemingsapparaat van een radar (VHF-bereik)