www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Elektronická válka

Elektronické rušení a elektromagnetická kompatibilita

Obrázek 1: Modulace rušivého šumu, rušička v úhlu 150° (radar v pásmu VKV)

Elektronické rušení a elektromagnetická kompatibilita

Zdroje cizího elektromagnetického záření snižují výkon přijímače a označují se jako elektromagnetické rušení (EMI). Mnoho složitých elektronických systémů je instalováno na letištích, v letadlech nebo na palubách lodí. Schopnost těchto systémů vykonávat své jednotlivé funkce bez rušení se nazývá elektromagnetická kompatibilita (EMC). Zdroje EMI lze rozdělit do následujících kategorií:
 

Rušení
přírodní
člověkem vytvořené
náhodné
funkční
Rušení
přírodní
člověkem vytvořené
náhodné
funkční
Rušení
přírodní
člověkem vytvořené
náhodné
funkční

Přijímací systémy jsou navrženy tak, aby mezi anténou a přijímačem byly ochranné obvody pro odfiltrování nízkofrekvenčních signálů. Tím se zabrání nebo omezí rušení nebo vyhoření zařízení. Elektromagnetické rušení lze snížit nebo eliminovat pomocí různých technik potlačení. Množství elektromagnetického rušení produkovaného rádiovým vysílačem lze regulovat omezením šířky pásma a použitím elektronických filtračních sítí a kovového stínění. V závislosti na systému mohou tato stínicí zařízení zahrnovat filtry, multicouplery, předselektory atd. Tato zařízení mohou minimalizovat rušení způsobené nesprávným frekvenčním oddělením nebo nedostatečnou fyzickou izolací mezi vysílací a přijímací anténou.

Obrázek 1: Modulace rušivého šumu, rušička v úhlu 150° (radar v pásmu VKV)