www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията - Радио-електронната борба

Радиосмущения и електромагнитна съвместимост

Изображение 1: Модулирани шумови смущения от 150° върху прицелното устройство на радар (УКВ обхват).

Радиосмущения и електромагнитна съвместимост

Радиосмущенията се определят като външни електромагнитни излъчвания, които влошават работата на приемниците на радиоелектронни системи. Много сложни радиоелектронни системи са инсталирани на летища, самолети или кораби. Способността на тези системи да изпълняват функциите си едновременно една с друга в условия на непреднамерени смущения, без да пречат на друго електронно оборудване, се нарича електромагнитна съвместимост (ЕМС). Най-общо радиоелектронните смущения могат да бъдат категоризирани, както следва.

Смущения
естествени
изкуствени
неорганизирани
организирани
Смущения
естествени
изкуствени
неорганизирани
организирани
Смущения
естествени
изкуствени
неорганизирани
организирани

Поради това приемните системи съдържат защитни вериги срещу влиянието на смущенията, които отделят смущенията от предвидения приет сигнал, например по отношение на честотата. Те могат да бъдат предселекторни филтри, ограничителни вериги или широколентови канали с последващо стъпало за изваждане. Тези схеми обаче не могат напълно да предотвратят влиянието на смущенията, а само да го намалят. Често помага само пространственото разделяне, т.е. възможно най-голямото разстояние между различните антени.

Изображение 1: Модулирани шумови смущения от 150° върху прицелното устройство на радар (УКВ обхват).