www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Wojna elektroniczna

Rozdział: „Wojna elektroniczna“

verkleinerte Vorschau der Internetseite

Rysunek 1: Podgląd strony internetowej

modulierte Rauschstörungen aus 150°

Rysunek 2: modulowane zakłócenia szumowe ze 150° na urządzeniu wskazującym radaru (zakres VHF).

modulowane zakłócenia szumowe ze 150° na urządzeniu wskazującym radaru 
(Kliknij aby powiększyć: 800·640px = 173 kByte

Rysunek 1: modulowane zakłócenia szumowe ze 150° na urządzeniu wskazującym radaru (zakres VHF).

Wojna elektroniczna (EW) jest jednym z kluczowych elementów współczesnego scenariusza walki, chroniącym własne siły przed atakiem, odmawiającym informacji przeciwnikowi oraz przechwytującym i zakłócającym jego własną komunikację głosową i łącza danych. W efekcie EW to nieustanna wojna pomiędzy systemami aktywnymi, które „atakują“, a systemami defensywnymi, które chronią. Rozległa sieć stacji wywiadu elektronicznego jest eksploatowana przez wiele państw drogą lądową, morską i powietrzną, nie tylko w celu monitorowania widma elektromagnetycznego, ale także w celu zakłócania wrogich transmisji poprzez zagłuszanie na wiele sposobów.

In diesem Kapitel werden einige Grundlagen des elektronischen Kampfes dargestellt.

Cele kształcenia:

Podać jak mogą występować zakłócenia elektromagnetyczne, zakłócenia spowodowane przez człowieka/naturalne.