www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen - Elektronische oorlogsvoering

Hoofdstuk: „Elektronische oorlogsvoering“

small preview of the website

Figuur 1: Voorbeeld van internetweergave

Figuur 2: noise-modulated jamming, de jammer in 150° (VHF-Band radar)

Figuur 1: noise-modulated jamming, de jammer in 150° (VHF-Band radar)

Elektronische oorlogsvoering (EW) is een van de sleutelelementen van het moderne gevechtsscenario: de eigen strijdkrachten beschermen tegen aanvallen, de vijand informatie ontzeggen en zijn eigen spraakcommunicatie en datalinks onderscheppen en verstoren. In feite is EW een voortdurende oorlog tussen actieve systemen die "aanvallen" en defensieve systemen die beschermen. Een wijdvertakt netwerk van elektronische inlichtingenstations wordt door vele landen te land, ter zee en in de lucht geëxploiteerd, niet alleen om het elektromagnetisch spectrum te bewaken, maar ook om vijandige uitzendingen te verstoren door op een aantal manieren te storen.

Leerdoelen:

  • Aangeven hoe elektromagnetische interferentie, door de mens veroorzaakte/natuurlijke interferentie kan optreden.