www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Elektronická válka

Kapitola: „Elektronický boj“

Náhled webových stránek

Obrázek 1: Náhled webových stránek

modulierte Rauschstörungen aus 150°

Obrázek 2: rušení modulovaným šumem od 150° na zaměřovači radaru (rozsah VKV).

modulierte Rauschstörungen aus 150° 
(klikni pro zvětšení: 800·640px = 173 kByte

Obrázek 1: rušení modulovaným šumem od 150° na zaměřovači radaru (rozsah VKV).

Elektronický boj (EW) je jedním z klíčových prvků moderního bojového scénáře, který chrání vlastní síly před útokem, odepírá informace nepříteli a zachycuje a narušuje jeho vlastní hlasovou komunikaci a datové spojení. EW je v podstatě probíhající válka mezi aktivními systémy, které „útočí”, a obrannými systémy, které chrání. Rozsáhlou síť stanic elektronického zpravodajství provozuje mnoho zemí po zemi, po moři i ve vzduchu, a to nejen za účelem monitorování elektromagnetického spektra, ale také za účelem rušení nepřátelského vysílání různými způsoby.

Tato kapitola představuje některé základy elektronického boje.

Cíle učení:

Žák zná pojmy „elektronický boj” a „elektronická protiopatření”.