www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Yansıtırlık Tanımı

Yansıtırlık bir meteoroloji radarı tarafından algılanabilen hedeflerin radar kesitlerinin bir ölçütüdür (keşif radarlarındaki etken radar kesitine benzer). Z yansıtırlığı birim hacimdeki yağmur damlalarının büyüklüğüne ve adedine bağlıdır ve birimi mm6·m-3 dir. Bu, radar ışını içinde antene doğru yayılan tüm serpintilerin enerjisine orantılıdır.

Anten tarafından alınan enerjinin birçok etmene bağlı olması nedeniyle, meteorolojik hedefler için yansıtırlık tüm diğer etkilerin bir çarpan ve kuvvet olarak katıldığı özel bir biçimde tanımlanmıştır. Yansıtırlık şimdi sadece hedefin özelliklerine bağlıdır. Yağmur sırasında havada mevcut yağmur damlalarının adedi ve büyüklüğü arttıkça bu değerde artar. Yansıtırlık için en çok dBZ birimi kullanılır. dB desibeli ve Z ise yansıtırlığı simgeler.

Yansıtırlık (Z) ,daha doğrusu logaritmik değeri (dBZ) yağış şiddeti (R, in mm/saat) ilişkisi aşağıdadır:

Uzun vadeli gözlemler sonucunda a ve b için büyük miktarda değişik değerler elde edilir. Bu verilerin her bir radar istasyonuna ve hareketli cihazlarda ise her bir konuşlanma yerine uyumu sağlanır ve bir çizelgede tutulur.

Her bir radar yapılandırmasına ve özel hava durumlarına bağlı olarak birden çok anlam türetmek mümkün olabilir. Bununla beraber yağış şiddetinin nicel analizinde her defasında daha fazla karşılaştırma ölçümlerine başvurulmalıdır.