www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bir Polarimetrik Radarın Blok Şeması

Bu örnekte yer alan bir polarimetrik radarda gönderim enerjisi bir -3 dB lik bağlaştırıcı (coupler) üzerinden ikiye bölünerek bir çift kutuplu besleme boynuzuna (feed horn) eşzamanlı olarak farklı polarizasyonlarla yollanır.

Resim 1: Bir polarimetrik radarın blok şeması

Resim 1: Bir polarimetrik radarın blok şeması

Resim 1: Bir polarimetrik radarın blok şeması

Bir seçme anahtarı vasıtasıyla yalnızca bir polarizasyon düzlemine ait yansıtırlık ölçümleri (ancak iki kat güçte) yollanabilir. Keza, bu durumda her iki polarizasyon düzlemine ait veriler alınır ve her iki işarette işaret işlemcisinde değerlendirilir.

Bu çok kullanışlıdır, çünkü elektromanyetik dalgaların polarizasyon konumları, bir yağmur alanına girdiğinde kayabilir ve ardından yansıma meydana gelir.

Radar göndericisi

Radar göndericisi yüksek güce sahip çok kısa süreli yüksek frekanslı bir darbe üretir.

Güç bölücü (Hibrit 1)

Bu yönlü bağlaştırıcı gönderim enerjisini iki eşit parçaya ayırır. Birini yatay polarizasyonla, diğerini ise dikey polarizasyonla besleme boynuzuna gönderir.

Güç bölücü (Hibrit 2)

Bu yönlü bağlaştırıcı (directional coupler), anahtarlanan tek/çift kutuplu seçici anahtarla gücün dallanan (branched) bölümünü yeniden yatay dala gönderir.

Tek/çift kutuplu seçme anahtarı

Gücün dallanan bölümü ya dikey besleme boynuzuna ya da yeniden geriye yatay besleme boynuzuna yollanır.

Faz açısını eşitlemek için dolambaçlı yol

Kayıpsız bir geri besleme sadece faz açılarının eşit olması durumunda gerçekleşir. Bu dolambaçlı yol, anahtarın faz kaymasını tekrar dengeler.
 

Parabolik anten yansıtıcısı

Anten, göndericinin yüksek frekanslı enerjisini elektromanyetik alanlara dönüştürür ve gücü belirlenen yönlere gönderir. Yankı işaretlerinin antene dönüşünde bu işlemin tersi gerçekleşir.

Besleme boynuzu

Bir besleme boynuzu dalga kılavuz sisteminin dalga empedansını havanın dalga empedansına uyumunu sağlar.

Dubleks aygıt

Dubleks aygıt, anteni, işareti gönderim anında göndericiye, alım anında ise alıcıya yönlendirir. Gönderim anında alıcı devrelerinin girişlerinin gönderim enerjisinin yüksek gücünden korunması gerekir.

Alıcı

Alıcı yüksek frekanslı yankı işaretini video işarete dönüştürür.

İşaret işlemcisi

İşaret işlemcisi yankılar, girişimler ve parazitlerden oluşan işaretlerden bir meteorolojik resim elde etmek üzere verileri işleyen modüldür.

Ekran

Meteoroloji radarı ekranı hava durumunun kolayca algılanabilir bir grafiksel görüntüsünü vermelidir.