www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Schema bloc a unui radar polarimetric

În acest exemplu al unui radar polarimetric, semnalul de emisie este divizat în putere prin intermediul unui cuplor de –3dB în două semnale de aceeaşi putere. Aceste două semnale sunt aplicate la un radiator cu dublă polarizare, fiind radiate în spaţiu simultan, dar cu polarizări diferite (orizontală şi verticală).

Figura 1: Schema bloc simplificată a unui radar polarimetric

Figura 1: Schema bloc simplificată a unui radar polarimetric

Figura 1: Schema bloc simplificată a unui radar polarimetric

Prin intermediul unui comutator se poate trece la emisia pe o singură polarizare pentru măsurarea reflectivităţii (semnalele divizate în putere sunt însumate la loc). Şi în acest caz recepţia se realizează pe ambele polarizări, ambele semnale recepţionate fiind prelucrate în procesor.

Acest lucru este însă util, deoarece în urma reflexiei se modifică şi polarizarea undelor.

Emiţător

Emiţătorul radarului generează impulsurile RF de scurtă durată şi mare putere ce vor fi emise în spaţiu.

Divizor de putere (Hibrid de -3dB #1)

Acest divizor de putere împarte semnalul de sondaj în două semnale de aceeaşi putere. Unul din semnale va fi radiat în spaţiu prin radiatorul polarizat vertical, iar celălalt prin radiatorul polarizat orizontal.

Divizor de putere (Hibrid de -3dB #2)

Dacă se comută pe emisia cu o singură polarizare, cele două semnale sunt însumate la loc prin acest sumator de putere.

Comutator simplă/dublă polarizare

Semnalul de emisie pe polarizare verticală poate fi trimis fie către radiatorul polarizat vertical (în acest caz emisia fiind cu dublă polarizare), fie înapoi pe traseul spre radiatorul polarizat orizontal (emisia fiind cu o singură polarizare).

Linie de întârziere pentru defazare

Linia de întârziere asigură defazajul necesar astfel încât la intrarea sumatorului ambele semnale să fie în fază.

Reflector parabolic

Asigură împreună cu radiatorul emisia directivă a energiei în spaţiu. Energia este concentrată într-un fascicul foarte îngust cu dublă polarizare a undelor.

Radiator dublu

Radiatorul cu dublă polarizare radiază energia în spaţiu, către reflector, cu polarizarea necesară.

Circulator (Comutator de antenă)

Comutatorul de antenă cuplează emiţătorul la antenă pe timpul emisiei, respectiv antena la receptor pe timpul recepţiei, permiţând folosirea unei singure antene atât pentru emisie cât şi pentru recepţie. Comutarea este necesară deoarece puterea mare a impulsurilor de sondaj ar distruge receptorul.

Receptor

Receptorul amplifică şi demodulează semnalele RF recepţionate.

Procesor de semnal

Procesorul de semnal separă semnalele reflectate de la formaţiunile meteo de clutter pe baza caracteristicilor Doppler şi de amplitudine.

Indicator

Indicatorul asigură afişarea informaţiilor meteo, realizând o imagine grafică sugestivă şi uşor de interpretat.