www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Çok Frekanslı Meteoroloji Radarları

Dolunun net olarak belirlenebilmesi için çok frekanslı radar yöntemi dediğimiz, daha karmaşık bir yöntem kullanılır. Burada iki farklı dalga boyu kullanılır; birinci dalga boyu Rayleigh Saçınım formülünü kullanabilmeye imkan verecek kadar uzun, diğer dalga boyu Mie Saçınım formülünü kullanabilmek için yeterince kısadır. Her iki yansıma işaretinin karşılaştırılması sayesinde fındık büyüklüğündeki dolu taneleri gibi buz kristallerinin varlığı kanıtlanabilir. Tipik dalga boyları 10 cm ve 3 cm dir (S-bandı ve X-bandı). Eğer her iki dalga boyundaki işaretlerinin desibel cinsinden Z radar yansımaları karşılaştırılabilecek kadar büyük ise, o zaman oluşan yansımalar küçük su damlacıklarına aittir, yok eğer 3 cm lik dalga boyunda ki yansımalar 10 cm deki yansımalardan daha küçükse, o zaman büyük parçacıklar mevcut demektir.

Bu durum dolu için çok karakteristiktir, çünkü büyük yağmur damlacıklarına çok rastlanmaz. Yağmur damlacıkları çok kararsızdır ve yer çekimi etkisi altında daha küçük parçalara ayrılırlar.

Atmosferik etkilerin daha küçük dalga boylarını daha büyük dalga boylarına göre daha fazla zayıflatması nedeniyle bu iki dalga boyunun karşılaştırılmasında yanlış sonuçlara varmak mümkün olabilir. Dolu, yağmur, sulu ve kuru kar bütün bunlar dalgaların geçişinde farklı zayıflatmalara sebep olurlar ve kullanılan düzeltme algoritmalarına rağmen, değerlendirme sonucunda bir hatalı dolu uyarısı bile yapılabilir.

Not: Çok frekanslı meteoroloji radarlarının frekans aralıkları, gözetim radarında kullanılana göre çok daha büyüktür. Bir gözetim radarında bu aralık 60 ila 100 MHz arasındadır. Bir çok frekanslı meteoroloji radarında ise ikinci frekans tamamıyla farklı bir frekans bandında bulunur, hatta meteorolojik verilerin ortak işlendiği iki farklı radar kullandığımızdan bile söz edebiliriz!