www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

„Parlak Bant”

Parlak
bant ––––

Bild 1: Das „Bright Band”

Parlak
bant ––––

Resim 1: „Parlak Bant”

„Parlak Bant”

„Parlak Bant” (Bright Band) sorunları özel nesne türlerinin (örneğimizde yağış) karşılaştırmalı yansıtırlığı ile ilgilidir. Arka plandaki grafik, Parlak Bant etkisi yaratan farklı yağış seviyelerini göstermektedir. Bu olayın adlandırması, çok yüksek bir yansıtırlığın tek renkli analog ekranlarda bir parlak işaret ile görüntülendiği bir dönemden gelmektedir. Atmosferin içinden geçen dikey bir kesitinde erime bölgesi aslında koyu bir bant gibi görünür. Bununla birlikte, bir modern renkli ekranda, „Parlak Bant”, tarihsel adının aksine koyu kırmızı bir alan olarak görüntülenir.

Kar ve dolu gibi katı yağışların yağmura dönüştüğü erime bölgesinde yansıtırlık hafifçe artar. Bu artış nedeniyle katman biçimli yağışlar („karasal yağışlar”) sağanak biçimli yağışlardan daha kuvvetli hissedilir. Yağış normal durumlarda daima çok yükseklerde başlar. Bu bölgedeki sıcaklık normal olarak suyun donma noktasının altındadır. Bu nedenle, yağış ilk defa buz kristalleri oluşumu ile başlar, bunlar sonradan yer çekiminin etkisiyle yavaşça yeryüzüne doğru düşmeye başlarlar.

Bright Band

Genellikle, erime bölgesi sıfır derece sınırının yaklaşık 200 ila 500 metre altındadır. Bu yağış yeryüzüne kar olarak düşer ve hiç bir parlak bant meydana getiremez.

(Bakınız: www.iapmw.unibe.ch)

Weather Radar