www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Pilot Kabini Göstergeleri

Yükseklik açısı [Grad]
Yükseklik [ft * 1000]
Menzil [NM]

Resim 2: Bir CAPPI görüntüsü oluşması

Yükseklik açısı [Grad]
Yükseklik [ft * 1000]
Menzil [NM]

Resim 2: Bir CAPPI görüntüsü oluşması

Pilot Kabini Göstergeleri

PPI-ekran

Resim 1: Bir pilot kabinindeki PPI-ekran

PPI-ekranda alınan hava resimleri harita benzeri bir tarzda görüntülenir. Pilot, bu görüntüleri kendisi için en uygun bir ölçeğe ayarlayabilir.

 

CAPPI: (Constant Altitude PPI) [Sabit Denizden Yükseklik PPI-Ekranı] Belirli bir yükseklikteki (veya denizden yükseklikteki) radar ölçüm değerlerinin yatay, iki boyutlu bir gösterimidir. Bir CAPPI farklı yükseklik açılarında (irtifalarda) kaydedilen birkaç PPI- ölçümünden hesaplanır ve aradeğerlendirmesi (interpolation) yapılır. Farklı yükseklikler bir PPI-ekranında değişik renk tonlarıyla görüntülenir.

Bir Vol-CAPPI göstergesinin yapısı
(Büyütmek için tıklayınız: 640·480 piksel = 67 kByte
Resim 3: Bir Vol-CAPPI ekranın yapısı

Vol-CAPPI: (Volume Constant Altitude Plan Position Indicator) [Hacimsel Sabit Yükseklik Ekranı]
Diğer bir gösterim Vol-CAPPI olarak adlandırılır ve her üç kesitte de bir açık yankı sınıflandırmasına imkân verir. Yatay kesitin yanında, bir dikey kesit (doğu batı yönünde bir yan kesite karşılık gelir) ve ayrıca bir çapraz kesit (kuzey güney yönünde bir yan kesite karşılık gelir) bulunur. Kesit, bir imleç yardımı ile isteğe bağlı olarak seçilebilir.

MAX (imum)-CAPPI
Bu göstergede farklı yüksekliklerdeki CAPPI verilerinin en büyük değerleri görüntülenir. Bunlar, bir yandan, bir yükseklikte (dikey kesit) bir dikey en büyük izdüşüm olarak gösterilirken, diğer yandan yan yükseklikler, kuzeyden güneye veya batıdan doğuya yanal en büyük izdüşümler olarakta gösterilebilirler. Yan görüntülerde yanal ölçek km cinsinden yüksekliği gösterir. Bir MAX-CAPPI de genellikle yansıtırlık (reflectivity) değerleri görüntülenir.

Uzak bölgedeki ek değerlerin de hesaplanması nedeniyle bir sözde-CAPPI (pseudo-CAPPI, pCAPPI) bir CAPPI den farklıdır.