www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Alıcı Aygıtlı Anten

Uçak burun konisi Collins- katı hal meteoroloji radarı
Resim 1: Parabolik antenli ve faz dizi antenli burun radarı

Uçağın burun kısmına takılabilen radarlarda esas olarak iki tür anten kullanılmaktadır. Birinci seçenek, dönel parabolik çanak yansıtıcı ve diğeri ise düzlemsel Faz Dizi Anten sistemi. Her iki anten türü de yaygın olarak kullanılır. Bununla beraber, modern sistemlerde Faz Dizi Antenler gittikçe daha fazla tercih edilmektedir.

Normal olarak burun kısmındaki anten, yatay düzlemde bir yandan diğer yana gider gelir ve aygıtın cinsine bağlı olarak 120° ila 180° azimut açıları arasında bulunan bir bölgeyi tarar.

Uçağın burun kısmının boyutuna ve biçimine bağlı olarak anten çapı 10" ila 30" arasında üretilmektedir. Örneğin, yolcu taşıma amaçlı bir küçük ticari uçak için bu anten çapı 12" ila 18" arasındadır.