www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Kara- (Deniz-) Meteoroloji Radarları

Avrupa haritası

Resim 1: Avrupa'daki meteoroloji radarları
 Geleneksel (conventional) meteoroloji radarları
 Doppler radar
 Polarimetrik radar

Kara- (Deniz-) Meteoroloji Radarları

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen „COST 75” projesi ile 1995 yılında tüm meteoroloji radarlarının konumlarını gösteren bir harita yapıldı (günümüzde bu harita özellikle güncel değildir). Haritada gösterilen radarları üç grupta toplayabiliriz:

Tüm geleneksel, Doppler ve polarimetrik meteoroloji radar istasyonları C-bandı, S-bandı veya X-bandında çalışırlar.