www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bir Meteoroloji Radarının Çalışma Prensibi

 Meteorolojik resim

Resim 1: Meteorolojik resim

Bir Meteoroloji Radarının Çalışma Prensibi

Bir meteoroloji radarının çalışma prensibi bildiğimiz birincil radarın çalışma prensibine çok benzer ve benzeri birçok sorun bu radarlar için de söz konusudur.

En önemli fark şudur: Bir radar ile gözetim bölgesinde bulunan bir hedef sadece algılanır (hedef var ya da yok anlamında) ve konumunun koordinatları ölçülür. Buna karşılık bir meteoroloji radarında ise ayrıca yankı işaretinin genliği de ölçülür. Sonuç olarak, bu veriler gözlemlenen hacimdeki yansıtıcı nesnelerin hangi yoğunluk ve tutarlılıkta var olduğunu gösterir.

Bununla beraber, bu iki tür radar arasında çok daha önemli farklar da bulunmaktadır. Bu, çoğu kez araştırılan nesnenin farklı biçimlere sahip olup olmadığı olgusuna bağlıdır. Bulut kümeleri bir füzeden çok daha büyüktür, fakat içinden bazı frekanslar kısmen geçebilir. Bu bakımdan bir meteoroloji radarında en iyi sonuçlar Çok Frekanslı Radar aygıtları ile alınır. (Meteoroloji radarında bu konu, Çok Frekanslı Gözetim Radarında olduğundakinden daha farklı bir anlama sahiptir.)

Gönderilen enerji
Yansıyan enerji

Resim 2: Radar prensibi

Gönderilen enerji
Yansıyan enerji

Resim 2: Radar prensibi

Resim 2 deki radar grafiğinde güçlü bir gönderim işaretinin bir nesne tarafından nasıl yansıtıldığını ve bir yankı olarak anten yönünde nasıl geri yollandığını görmekteyiz. Gönderim işaretinin sıra dışı güce sahip olmasına karşılık, alınan yankı işareti normal olarak çok çok zayıftır ve bu nedenle alıcının gelen yankıları değerlendirebilmesi ve yorumlaması için çok hassas olması gerekmektedir.

Alışık olduğumuz bir birincil radarda uçakların veya diğer uçan nesnelerin yankıları beklenir. Gözetim radarlarında meteorolojik oluşumlardan kaynaklanan yankılar istenmez ve bastırılması gereklidir. Öte yandan bir meteoroloji radarı için uçak yankısı bir gürültü kaynağıdır. Diğer taraftan, her iki radar için de bir sorun olan sabit hedeflerden kaynaklanan yankı parazitlerinin de bastırılması için ek önlemlerin alınması gerekir.