www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Çok Frekanslı Radar Aygıtları

Dolunun net olarak belirlenebilmesi için Çok Frekanslı Radar yöntemi dediğimiz, daha karmaşık bir yöntem kullanılır. Bu yöntemde iki farklı dalga boyunun kullanılması gerekir; birinci dalga boyu Rayleigh Saçınım formülünü kullanabilmeye imkân verecek kadar uzun, diğer dalga boyu Mie Saçınım formülünü kullanabilmek için yeterince kısadır. Her iki yankı işaretinin karşılaştırılması sayesinde fındık büyüklüğündeki dolu taneleri gibi büyük buz kristallerinin varlığı belirlenebilir. Tipik dalga boyları 10 cm ve 3 cm dir (S-bandı ve X-bandı). Eğer her iki dalga boyundaki işaretlerin ZdB cinsinden radar yankıları karşılaştırılabilecek kadar büyük ise, o zaman oluşan yankılar küçük su damlacıklarına aittir, yok eğer 3 cm lik dalga boyundaki yankılar 10 cm deki yankılardan daha küçükse, o zaman bu büyük parçacıkların varlığını gösterir.

Bu durum dolu için çok karakteristiktir, çünkü büyük yağmur damlacıklarına çok rastlanmaz. Yağmur damlacıkları kararsızdır ve yer çekimi etkisi altında daha küçük parçalara ayrılırlar.

Ne yazık ki, bu iki tipik frekansın kullanımı ile dolu net olarak algılanamaz, çünkü tınlaşım frekansı mümkün olabilen çok sayıda çaptan yalnızca biri için mümkündür. Ayrıca, atmosferik etkilerin, daha küçük dalga boylarını daha büyük dalga boylarına göre daha fazla zayıflatması nedeniyle bu iki dalga boyunun karşılaştırılmasında yanlış sonuçlara varmak mümkün olabilir. Dolu, yağmur, sulu ve kuru kar gibi bütün bu yağış türleri dalgaların geçişinde farklı zayıflatmalara sebep olurlar ve kullanılan düzeltme algoritmalarına rağmen, değerlendirme sonucunda bir hatalı dolu uyarısı bile yapılabilir.

Not: Çok frekanslı meteoroloji radarlarının frekans aralıkları, gözetim radarında kullanılana göre çok daha büyüktür. Bir gözetim radarında 60 ila 100 MHz arasındaki aralık yeterlidir. Çok frekanslı bir meteoroloji radarında ise ikinci frekans tamamıyla farklı bir frekans bandında bulunur, hatta meteorolojik verilerin ortak işlendiği iki farklı radar kullandığımızdan bile söz edebiliriz!