www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Polarimetrik Radar


« Polarimetrik Radar » içeriği
  1. Farksal Yansıtırlık
  2. Doğrusal Depolarizasyon Oranı
  3. Blok Şeması
  4. Çiftli Polarizasyonun Çalışma Türleri

Resim 1: Polarimetrik radarın stilize edilmiş ölçüm yöntemi

Resim 1: Polarimetrik radarın stilize edilmiş ölçüm yöntemi

Stilisiertes Messverfahren des Polarimetrischen Radars, 
© 2015 Christian Wolff www.radartutorial.eu

Resim 1: Polarimetrik radarın stilize edilmiş ölçüm yöntemi

Resim 2: Düşen bir yağmur damlası havanın işgal ettiği yeri doldurur. Yan tarafında akış hatları sıkışır ve bir çekme kuvveti oluşur (bir uçak kanadındaki kaldırmaya benzer). Bu, damlayı parçalara ayırır. Damla ne kadar büyükse, bu sıkıştırma o kadar güçlü ve bu kuvvette o kadar güçlü olur.

Resim 2: Düşen bir yağmur damlası havanın işgal ettiği yeri doldurur. Yan tarafında akış hatları sıkışır ve bir çekme kuvveti oluşur (bir uçak kanadındaki kaldırmaya benzer). Bu, damlayı parçalara ayırır. Damla ne kadar büyükse, bu sıkıştırma o kadar güçlü ve bu kuvvette o kadar güçlü olur.

Polarimetrik Radar

Çiftli polarizasyon kullanımı ile dolu ve yağmur damlalarını ayırt etmek mümkündür. Radar aygıtı doğrusal olarak polarize edilmiş YF-işaretleri gönderir ve alır ve dönüşümlü olarak ya bireysel gönderim darbeleri veya darbe grupları arasında yatay ve dikey polarizasyon uygulamak için hızla geçiş yapar. Modern polarimetrik radar aygıtları genellikle her iki polarizasyon yönünü aynı anda iletir.

Farksal Yansıtırlık

İki alım işareti ZH ve ZV olarak adlandırılır ve bunlardan Farksal Yansıtırlık ZDR hesaplanır. Orta ila şiddetli bir yağışta yağmur damlaları büyüktür ve serbest düşüş sırasında düzleşir ve böylece düzleşmiş küremsi cisimler (spheroids) meydana getirir. Bu da bir yatay polarizasyonda bir kuvvetli yankının oluşumunun nedenidir.

Formel für die differentielle Reflektivität

Buzun dielektrik katsayısı suyun sadece yaklaşık %20 si kadardır ve bu nedenle parçacık şekli doluda, yağmurda olduğundan çok daha küçük bir etkiye sahiptir. Dolu parçacıkları yuvarlanarak düşerler, bu nedenle ZDR küçük olacaktır. Dolu, bir yüksek ZH ve bir düşük ZDR- değeri ile tanımlanır. Hatta birden daha küçük (veya negatif desibel değerine sahip) doğrusal ZDR değerleri ortaya çıkarsa, bu tipik bir dolu tanesi varlığının işaretidir. (Yalnızca bunlar sonunda „dik“ düşebilir!)

Bir polarimetrik radar ile belirli bir dereceye kadar su damlacıklarının boyutu ölçülebilir. Hidrometeorlar düşerken biraz düzleşirler. Hidrometeorlarda yükseklik ve genişlik oranı boyuta biraz bağlıdır. Ancak yansıtırlığın boyutu daha önemlidir. Metre küp başına belirli bir su miktarından itibaren, su damlacıklarının belirli bir büyüklüğe sahip olması gerekir. Bu, Farksal Yansıtırlığa da uyuyorsa, sonuç anlamlı demektir.

Resim 3: Yağmur damlaları ne kadar büyük olursa, şekli o kadar düzgün olur, ZDR de o kadar büyük olur.

Resim 3: Yağmur damlaları ne kadar büyük olursa, şekli o kadar düzgün olur, ZDR de o kadar büyük olur.

Doğrusal Depolarizasyon Oranı

Gönderim enerjisinin yatay polarizeli yayınında dikey polarizeli kanalın alıcısı kapanmaz ve yatay polarizeli ışımanın dikey düzlemde döndürülmüş (depolarize edilmiş) kısmını alır. Yatay ışıma ve dikey polarizeli alım için logaritmik yansıtma oranının, tamamen yatay polarize gönderim ve alım için olanına Doğrusal Depolarizasyon Oranı (Linear Depolarization Ratio, LDR) denilir.

LDR küresel parçacıklarda teorik olarak –∞ gider, ancak pratikte bu değer −40 dB e ulaşır.

Maalesef, bilinen hiçbir polarimetrik radar, tane büyüklüğünde doluyu doğrudan ölçemez. Bunun dolu olduğunu, yalnızca ZDR Farksal Yansıtırlığı ve alınan yatay ve dikey polarizeli işaret arasındaki ölçülebilir faz farkları ile belirleyebilir. Şimdiye kadar tam olarak bu radarla ölçülen yansıtırlıkların karşılaştırılmasından ve şimdiye kadar düşen gerçek yağış türleri ve miktarları hakkındaki deneyimlerden, yağış miktarı nispeten güvenilir bir şekilde belirlenebilir ve: yani belirli bir ZDR değerinde bunun dolu tanesi olması söz konusudur! O zaman çok sayıda küçük veya birkaç büyük dolu tanesi olsun, radar doluyu böyle doğrudan ölçemez.

Bir Polarimetrik Radarın Blok Şeması

Bu örnekte yer alan bir polarimetrik radarda gönderim enerjisi bir −3 dB lik bağlaştırıcı (coupler) üzerinden ikiye bölünür ve bunlar daha sonra çift kutuplu bir besleme boynuzu (feed horn) vasıtasıyla farklı polarizasyonla eşzamanlı olarak yollanır.

Resim 4: Bir polarimetrik radarın blok şeması

Resim 4: Bir polarimetrik radarın blok şeması

Resim 4: Bir polarimetrik radarın blok şeması
(etkileşimli resim)

Yansıtırlık ölçümlerini bir seçme anahtarı vasıtasıyla yalnızca bir polarizasyon düzleminde (ancak iki kat güçte) iletmek mümkündür. Ancak, bu durumda da her iki polarizasyon düzlemine ait işaretler alınır ve her iki işarette işaret işlemcisinde değerlendirilir.

Bu çok kullanışlıdır, çünkü elektromanyetik dalgaların kutuplaşma yönelimi yağmurlu bir alana girerken ve ardından yansıma yaparken de değişebilir. Bu,hidrometeorların boyutu ve şekli hakkında ek bilgi demektir.

Çiftli Polarizasyonda çalışma türleri

Farklı polarizasyonlarla gönderim ve alım ya eşzamanlı olabilir ya da bir darbe periyodundan diğer darbe periyoduna değişebilir (alternatif). Bu, gönderim enerjisini iki kanala bölmek istemenize ve bağımsız iki alım kanalının olup olmamasına bağlıdır. Genel olarak, çift polarizasyonlu dört çalışma türü mümkündür:

Bununla birlikte, uygulamada, eşzamanlı iletim ve alım, donanım gereksinimlerinin (çift iletim gücü ve iki bağımsız alıcı) uygulanması çok kolay olduğundan ve diğer yandan, eşzamanlı işlemden kaynaklanan zaman tasarrufu üstünlüğü olduğu için genel kabul görmüştür. Bu nedenle, bazen radar aygıt üreticileri eşzamanlı tür olarak

adını kullanırlar. Farklı polarizasyonların dönüşümlü kullanımı, ihtiyaç duyulan çarpılmış zaman nedeniyle daha anlamsız hale geldi. Bununla birlikte, bazı üreticiler bunun için belirli bir pazarlama terimi kullanırlar: Quad-Pol, bu bir radarın, çiftli polarizasyonun dört çalışma türünü de gerçekleştirme yeteneği olduğunu ifade eder.