www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Meteoroloji Radarları - Parazit Yankıları

Menzil aşımları
Binalardan çoklu
yankılar
Yerden
parazit
yankılar
Anormal dalga
yayılımı
(Üstün kırılma)
a) süzülmemiş

b) süzülmüş


Resim 1: Çeşitli parazitlerin yer aldığı radar resmi

Menzil aşımları
Binalardan çoklu
yankılar
Yerden
parazit
yankılar
Anormal dalga
yayılımı
(Üstün kırılma)
a) süzülmemiş

b) süzülmüş


Resim 1: Çeşitli parazitlerin yer aldığı radar resmi

Menzil aşımları
Binalardan çoklu
yankılar
Yerden
parazit
yankılar
Anormal dalga
yayılımı
(Üstün kırılma)
a) süzülmemiş

b) süzülmüş


Resim 1: Çeşitli parazitlerin yer aldığı radar resmi

Meteoroloji Radarları - Parazit Yankıları

Alıcı çıkışındaki her radar yankı işareti arzu edilmez. Her birinin amacına yönelik olarak ölçümleri yapılan, ama sadece parazit etkisi bulunan birçok işarette çıkışta yer alır. Buna „parazit yankısı“ (clutter) adı verilmiştir. Bu kavram, kaynağına bağlı olarak; yerdeki sabit hedeflerden kaynaklanan „yerden parazit yankılar“ ve bulutlardan kaynaklanan uçuş güvenlik ve hava savunma radarları için bir gürültü teşkil eden „havadan parazit yankılar“ gibi sınıflara ayrılır.

Bu parazit yankılardan bazılarının nedenleri şunlar olabilir:

Parazit Yankılarının Bastırılması

Bu bölümde arzu edilmeyen parazit yankıların bastırılmasında ve belirgin „temiz“ işaretlerin ekranda görüntülenmesinde kullanılan bazı yaygın yöntemlerden bahsedeceğiz.

Sabit hedeflerden gelen parazit yankıların bastırılması konusu Radar Temelleri bölümünde daha ayrıntılı olarak işlenmiştir. Bununla beraber, hepsinin teknik işleyişinin burada tanıtılması mümkün olmayan, çok sayıda Hareketli Hedef Belirteç (Moving Target Indication, MTI) devreleri bulunmaktadır.