www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Doppler Radar Ürünleri

Resim 1: PR Konum Ürünü, (Kaynak: www.dwd.de)

Resim 1: PR Konum Ürünü,
(Kaynak: www.dwd.de)

Doppler Radar Ürünleri

Her Doppler radarı rüzgâr hızını ölçebilir. Bunlar ya tam evreuyumlu radarlardır (yarı iletken gönderici ya da klistron ile donatılmış) veya sözde-evreuyumlu radarlardır (magnetronla). Ölçüm için, iki veya daha fazla darbe periyodunda ölçülen faz açıları birbiriyle karşılaştırılır (Darbe-Çiftinin İşlenmesi). Bununla birlikte, çoğu radar bir Doppler frekansını ölçebilmek için rüzgâr hızında hareket eden en azından bazı yansıtıcı nesnelere (yağmur damlaları, böcekler gibi) ihtiyaç duyar. Çoğunlukla çok yüksek taşıyıcı frekanslara sahip çok özel birkaç radar aygıtı kuru havanın radyal hızlarını da ölçebilir (Açık-Hava Yankıları).

Yatay Rüzgâr Profili

Bir yağış radarının hacim taramasından bir bileşik yatay rüzgâr profili (Velocity-Azimuth Display, VAD) oluşturulabilir. Ekran, CAPPI ye benzer, ancak yansıtırlıklar yerine bu defa yansıtırlıkların radyal hızları gösterilir. Bu ekranda, yerel rüzgâr hızı ve yönü, rüzgâr alanlarının yatay boyutu, yatay biçim bozulması ve hava olgusunun genel hareket yönü gösterilir.

Yer hızı, belirli bir konumdaki yansıtıcı nesnelerin ortalama radyal hızıdır. Radyal hız, hedefin radar ışını yönündeki hareketinin bileşenidir. Pozitif değerler (sıcak renkler, kırmızıdan magentaya) radardan uzağa yönlendirilen dışa doğru hızları gösterir. Negatif değerler (soğuk renkler, mavi veya yeşil) radara doğru yönlendirilen içe doğru hızları gösterir.

Ekranda, bir yandan yer üzerindeki rüzgârın radyal hızını gösterilebilir veya diğer yandan hava olayının hareket yönüne göre de hesaplanabilir (örneğin bir fırtına cephesi). Bu, fırtına bulutu içindeki dâhili akımların daha iyi tanınmasını sağlar.

Resim 2: Zamanın bir işlevi olarak dikey rüzgâr profili

Resim 2: Zamanın bir işlevi olarak dikey rüzgâr profili
(Kaynak: National Oceanic and Atmospheric Administration, ABD)

Dikey Rüzgâr Profili

Dikey bir rüzgâr profili bir yağış radarının hacim taramasından da hesaplanabilir. Bununla birlikte, rüzgâr hareketlerinin yaklaşık olarak tekdüze olduğu, yani küçük hava burgacı (air turbulence) veya rüzgâr kırılmasının (windshear) meydana gelmediği varsayılmaktadır. Bu tür daha hassas rüzgâr profilleri yalnızca uzman rüzgâr profilcileri tarafından oluşturulabilir.

Bu tür dikey rüzgâr profilleri, büyük yüksekliklere kadar kuvvetli yukarı çekişleri (updrafts) tanıyarak dolu tahminini mümkün kılabilir. Yağmur damlalarının çok düşük sıcaklıklarla çok yükseklere taşınması ile dolu oluşumu meydana gelir.