www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

MST-Radar

Resim 1: Gadanki'deki (Tirupati, Hindistan yakınında) Ulusal Atmosferik Araştırma Laboratuvarı'nın (National Atmospheric Research Laboratory, NARL) MST-radarı
(13°27'25.7" N   79°10'32.4" E)

Resim 1: Gadanki'deki (Tirupati, Hindistan yakınında) Ulusal Atmosferik Araştırma Laboratuvarı'nın (National Atmospheric Research Laboratory, NARL) MST-radarı
(13°27'25.7" N   79°10'32.4" E)

MST-Radar

MST-radarı (Mesospheric Stratospheric Tropospheric Radar), tipik taşıyıcı frekansı yaklaşık 50 MHz olan, yüksek çözünürlüklü, oldukça hassas bir radardır. Orta atmosferdeki rüzgâr vektörlerinin yapısının şimdiye kadar görülmemiş bir zamansal çözünürlük ve yükseklik çözünürlüğü ile sürekli gözlemlenmesine imkân tanır. Benzer bir yapıya sahip, ancak biraz daha yüksek frekanslarda çalışan radarlar, Stratosferik-Troposferik-Radarlardır (ST-radars). Bir MST-radarı, atmosferdeki çeşitli dinamik süreçlerin araştırılması için gerekli olan yüksek çözünürlüklü atmosferik parametrelerin değerlendirilmesini sağlar.

Bir MST-radarı, yüksek çözünürlüklü, 2-boyutlu, dikey olarak yerleştirilmiş iki Yagi-Uda anten setinin (iki polarizasyon yönü için) Faz Dizisinden oluşur. Hem kodlanmış, hem de kodlanmamış gönderim işaretlerini megavat bölgesinde sağlayan yüksek güçlü göndericiler kullanır. Her iki polarizasyon, faza duyarlı I&Q ayrımı ile evreuyumlu alıcılarda eşzamanlı olarak işlenir. İşaret işlemcisi, her biri bir A/D Dönüştürücü, Kod Çözücü ve Tümleyici içeren iki özdeş kanaldan oluşur.

Bir MST radarı gereken sorumlu yankı işaretleri için saçılma- ve yansıma mekanizmaları, atmosferin farklı yoğunluklarından kaynaklanan kırılma indisindeki dalgalanmalardan („temiz hava yankıları“ (clear-air-echoes) olarakta adlandırılır) kaynaklanır. İkinci bir neden, genellikle evreuyumlu olmayan saçılma olarakta adlandırılan ısıl saçılma veya Thomson-saçılmasıdır. İyonosferdeki serbest elektronlardan kaynaklanır ve yankı işareti, elektronların ve iyonların rastgele ısıl hareketleri nedeniyle elektron yoğunluğunda meydana gelen istatistiksel dalgalanmalarla karakterize edilir.