www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bulut Radarı

Resim 1: Dikey bulut radarı Mira-35

Resim 1: Dikey bulut radarı Mira-35

Bulut Radarı

Bulutların konumunu ve şeklini görüntüleyen meteoroloji radar aygıtlarına bulut radarı denir. MMCR (Millimeter-wave Cloud Radar) Milimetre-dalga Bulut Radarı olarakta bilinir. Bu radarlar dikey yansıtırlık profilleri, Doppler hızını ve hız değişimini ölçmek için kullanılan radar sistemleridir. Bu sistemler K-bandı ve W-bandı arasında, dalgaları bulutun dış sınırlarında zaten yansıtılan ve bulutun içinde o kadar kuvvetli bir şekilde zayıflatılan ve çoğu zaman bulutu geçemeyecek yüksek frekansları kullanırlar. Buna karşılık, radar, çok ince buz kristali bulutları olsa bile (ör. sirüs bulutu) bir yankı işareti alır.

Resim 2: Vertical scan during one hour

Resim 2: Vertical scan during one hour

Bulut radarı, hem sabit olarak yerde, hem de uydularda çalıştırılabilir. Yerde sabit kurulu olanın iki farklı türü vardır:

Yerde sabit olarak çalıştırılan aygıtlar genellikle, bu tür yapı için nispeten düşük ve diğer taraftan buluta işleme olasılığı olan Ka-bandındaki bir frekansı kullanır. Bulut üst limitlerini algılamak için de kullanılabilir. Ancak yağmur bu frekansları o kadar zayıflatır ki bu bulut radarı sadece kuru havalarda kullanılabilir. Uyduların bordasındaki bulut radarı 96 GHz i kullanır ve bu nedenle yalnızca üst bulut sınırını ölçer.