www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Meteoroloji Radar Türleri

Resim 1: Smart-R (Doppler radar On Wheels, DOW) burada bir kum fırtınasını gözlemliyor

Resim 1: Smart-R (Doppler radar On Wheels, DOW) burada bir kum fırtınasını gözlemliyor

Meteoroloji Radar Türleri

Meteoroloji radarı genellikle bir sabit konuma sahip radar aygıtlarına ve mobil radar aygıtlarına bölünebilir, bu nedenle mobil ve taşınabilir arasındaki ince farkın hesaba katılması gerekir. Aslında yalnızca bir hareket sırasında işlev gören aygıtlar mobildir: örneğin, bir uçak veya uydudaki meteoroloji radarı gibi. ABD'de kasırga avı için kullanılan Tekerlekli Doppler Radarı (Doppler radar On Wheels, DOW) gibi son derece portatif radar aygıtları bile mobil değildir: çünkü çalışma sırasında sabit bir konuma sahiptirler.

Meteoroloji radar aygıtları genellikle kesin olarak tanımlanmış bir görevi yerine getirmede oldukça uzmanlaşmıştır. 2,7 ile 100 GHz arasında bir frekans bölgesini kullanırlar. Gönderim güçleri, göreve bağlı olarak birkaç on kilovat ile bir megavat arasında değişebilir. Bu güç genellikle bir magnetron ya da bir klistron kullanılarak üretilir. Yarı iletken göndericileri de kullanmak mümkündür, ancak gerekli darbe sıkıştırması nedeniyle (her şeyden önce zamansal yan topuzlardan dolayı), ölçüm sonuçlarının doğruluğu genellikle kötüdür. Polarizasyon genellikle doğrusal yatay veya doğrusal dikey arasında değiştirilebilir ya da her iki polarizasyon eşzamanlı kullanılır. Bu durumda STAR modu (Simultaneous Transmission And Reception) terimi sıklıkla kullanılır. Meteoroloji radar aygıtlarının alıcıları genellikle 100 dB den fazla dinamik bölgeyi gerektirir. Bu, teknik olarak farklı duyarlılıklara sahip birkaç alıcının paralel olarak çalıştırılmasıyla gerçekleştirilir. Bir alıcı aşırı sürülürse, daha az hassas alıcıdan gelen işaret kullanılır ve işaretin genliği, genel duyarlılığa göre yazılımda ayarlanır.

Kullanıldığı amaca bağlı olarak meteoroloji radar türleri aşağıdadır: