www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar meteorologiczny

Rozdział: „Radar meteorologiczny“

Podgląd strony internetowej

Rysunek 1: Podgląd strony internetowej

Rozdział: „Radar meteorologiczny“

Meteorolodzy mogą mi wybaczyć, że wtrącam się do ich tematu z moją niebezpieczną półwiedzą. Ta sekcja nie jest również przeznaczona do nauki meteorologii. Ma również na celu dostarczenie informacji dla techników radarowych radarów rozpoznawczych, że, jak dobrze wiadomo, radar meteorologiczny jest technicznie tylko urządzeniem radarowym, ale jego zastosowanie jako radaru meteorologicznego wykorzystuje zupełnie inne zasady matematyczne. W związku z tym konieczne są pewne techniczne różnice w architekturze komponentów.

Zajmowanie się tym tematem staje się coraz ważniejsze, ponieważ coraz więcej radarów rozpoznawczych otrzymuje kanał pogodowy, którego wartość dla meteorologów osobiście uważam za niską, ale który musi być utrzymywany przez technika radarowego. A więc powinien on już wiedzieć, co utrzymuje.

Porównując radar rozpoznawczy i radar meteorologiczny, należy zawsze pamiętać o głównej różnicy:

Radar meteorologiczny mierzy, a nie tylko lokalizuje!