www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Hoofdstuk: „Meteorologische radar“

Voorbeeld van de website

Figuur 1: Voorbeeld van de website

Hoofdstuk: „Meteorologische radar“

Meteorologen mogen mij vergeven dat ik hun vak verstoor met mijn gevaarlijke halve kennis. Dit hoofdstuk is ook niet bedoeld voor leerdoeleinden in de meteorologie. Het is ook alleen bedoeld om radartechnici van verkenningsradars te informeren dat, zoals bekend, een weerradar technisch gezien slechts een radarapparaat is, maar dat de toepassing ervan als weerradar geheel andere wiskundige principes gebruikt. Bijgevolg zijn enkele technische variaties in de architectuur van de componenten noodzakelijk.

De behandeling van dit onderwerp wordt steeds belangrijker, aangezien steeds meer verkenningsradars een weerkanaal krijgen, waarvan ik persoonlijk de waarde voor meteorologen gering acht, maar die door de radartechnicus moeten worden onderhouden. En dus moet hij al weten wat hij onderhoudt.

Bij het vergelijken van verkenningsradar en weerradar moet men altijd het belangrijkste verschil voor ogen houden:

Weerradar meet, niet alleen lokaliseert!