www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Meteorologické radiolokátory

Kapitola: „Meteorologický radar“

verkleinerte Vorschau der Internetseite

Obrázek 1: Náhled webových stránek

Kapitola: „Meteorologický radar“

Meteorologové mi snad odpustí, že se jim do jejich tématu pletu svými nebezpečnými polovičatými znalostmi. Tato kapitola také nemá sloužit k výukovým účelům v meteorologii. Jejím účelem je také pouze poskytnout informace technikům průzkumných radarů o tom, že meteorologický radar je, jak známo, technicky pouze radarové zařízení, ale jeho aplikace jako meteorologického radaru využívá zcela jiné matematické principy. V důsledku toho jsou nutné určité technické odchylky v architektuře komponent.

Zabývat se tímto tématem je stále důležitější, protože stále více průzkumných radarů dostává meteorologický kanál, jehož hodnotu pro meteorology osobně považuji za nízkou, ale který musí udržovat radarový technik. A tak by již měl vědět, co udržuje.

Při porovnávání průzkumných a meteorologických radarů je třeba mít vždy na paměti hlavní rozdíl:

Meteorologický radar měří, nikoliv pouze lokalizuje!