www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Глава: „Метеорологичен радар“

Предварителен преглед на уебсайта

Изображение 1: Предварителен преглед на уебсайта

Глава: „Метеорологичен радар“

Метеоролозите може би ще ми простят, че се намесвам в техния предмет с моите опасни полузнания. Този раздел също не може да се използва за целите на обучението по метеорология. Тя също така има за цел само да предостави информация на техниците на разузнавателни радари, че, както е добре известно, метеорологичният радар технически е само радарно устройство, но при прилагането му като метеорологичен радар се използват съвсем различни математически принципи. Вследствие на това са необходими някои технически вариации в архитектурата на компонентите.

Разглеждането на тази тема става все по-важно, тъй като все повече разузнавателни радари се сдобиват с метеорологичен канал, чиято стойност за метеоролозите аз лично считам за ниска, но който трябва да се поддържа от радарния техник. И така той вече трябва да знае какво поддържа.

Когато се сравняват разузнавателните радари и метеорологичните радари, винаги трябва да се помни основната разлика:

Метеорологичният радар измерва, а не само локализира!