www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Odbiorniki radarowy

Antena radarowa wykonana z anten WLAN

Rysunek 1: Grupa 8 anten yagi z 5 elementami każda.

Rysunek 1: Grupa 8 anten yagi z 5 elementami każda.

Antena radarowa wykonana z anten WLAN

Jeśli radar ma pracować w paśmie częstotliwości od 2,4 do 2,5 GHz (wolne pasmo ISM- Band, używane głównie w sieci WLAN), najlepszym wyborem są anteny yagi.

Jeśli odważysz się je zbudować samemu, zazwyczaj będziesz w stanie samodzielnie obliczyć ich wymiary. W Internecie jest też wystarczająco dużo programów, za pomocą których można zoptymalizować wymiary.

Kolejną możliwością jest zastosowanie gotowych anten WLAN z branży. Nie muszą one być tak skomplikowane, aby mogły być ustawione, jak pokazano na rysunku 1. Wystarczy na początek użyć tylko pojedynczej anteny nadawczej i pojedynczej anteny odbiorczej. Jest to możliwe nawet wtedy, gdy dostępne na rynku anteny WLAN są antenami logarytmiczno-okresowymi.

W pokazanym przykładzie wszystkie pojedyncze anteny są podłączone do 8-krotnego rozgałęźnika mocy. Wszystkie kable muszą mieć taką samą długość, aby anteny były zasilane tą samą pozycją fazową. Możliwe jest również zastosowanie tylko dwóch 4-drożnych rozgałęźników mocy, dzięki czemu jedna połowa pracuje jako antena nadawcza, a druga jako antena odbiorcza.