www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Радарна антена, изработена от Яги антени

Изображение 1: Група от 8 Яги антени с печатна платка, всяка с 5 елемента

Изображение 1: Група от 8 Яги антени с печатна платка, всяка с 5 елемента

Радарна антена, изработена от Яги антени

Ако радарът трябва да работи в честотен диапазон от 2,4 до 2,5 GHz (свободно използваем ISM band диапазон, използван главно за WLAN), тогава Яги антените са най-добрият избор.

Ако се осмелите да ги изградите сами, обикновено ще можете сами да изчислите техните размери. В интернет също има достатъчно програми, с които можете да оптимизирате размерите.

Допълнителна възможност е да използвате просто готови WLAN антени от търговията. Те не трябва да са толкова сложни за настройка, както е показано на фигура 1. Достатъчно е в началото просто да се използва предавателна антена и приемаща антена. Това е възможно, дори ако тези търговски достъпни WLAN антени са логаритмично-периодични антени.

В показания пример всички яги са свързани с 8-кратен разделител на мощността. Всички кабели трябва да имат еднаква дължина, така че антените да се захранват с една и съща фазова позиция. Възможно е също така да се използват само два 4-посочни разделителя на мощността, така че едната половина да работи като предаваща антена, а другата като приемаща антена.