www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Sayısal/Analog Dönüştürücü

Resim 1: R2R-devresi

Resim 1: R2R-devresi

Sayısal/Analog Dönüştürücü

Çok basit bir Sayısal/Analog Dönüştürücü (Digital/Analog-Converter, DAC) seçilmiştir. 16 bit yerine, 8 ya da 12 bitle çalışır. Birkaç çift direncin konulması iyi olur, çünkü sonradan yapılacak genişlemelerde kolaylık sağlar. Eğer mevcut bilgisayar 8 ya da 12 bitlik ise, daha düşük değerli bitler sayısal/analog dönüştürücünün girişinde şaseye bağlanarak basitçe ihmal edilebilir.

Takip eden tampon yükseltecin kazancı (burada, elde bulunan TL081 kullanıldı), Gerilim Kontrol Osilatörünün (VCO) ayar gerilimi yalnızca 5 volt ise, 2 nin biraz üzerinden başlayarak en fazla 5 olmalıdır. Seçilen Gerilim Kontrol Osilatörü daha yüksek bir ayar gerilimine sahipse, kazanç arttırılmalı ve İşlemsel Yükselteç (operational amplifier) için daha yüksek bir çalışma gerilimi seçilmelidir.

Başlangıçta, yalnızca deneme amacıyla, 74HC590 tipi, iki devreli 16-bitlik eşzamanlı sayıcı kuruldu (Resim. 2 ye bkz.). Kuvars saat darbe üreteci, frekansların değiştirilebilmesi için bir entegre soketine takıldı. Tümleşik devre üç-durumlu bir çıkışa sahip olduğu için bu sayaç hiç de fena değildir. Böylece, işlemci bir DC gerilimine dönüştürülmüş 8-bitlik bir kelimeyi sayabilir ya da hazırlayabilir ve mikro volt aralığında, çok küçük gerilim artışlarından oluşan testere dişi darbeye ek olarak, yazılımla kontrol edilerek iki değişik gerilime anahtarlanan bir Frekans Kaydırmalı Anahtarlama (Frequency Shift Keying, FSK) modunu da kullanmak mümkün olur.

Sayaç devrelerinin, hangi üreticiye ait olduklarına dikkat edilmelidir. Texas Instruments firmasının HC590 SMD (Surface Mounted Devices) devreleri 40 MHz de tatmin edici bir şekilde çalışırken, SGS-Thomson DIL (Dual In Line) devreleri 33 MHz de hemen hemen çalışmıyordu! Devrelerin, sayıcılar ve bellekler için saat girişlerinin ayrı olduğuna lütfen dikkat ediniz. Her bir saat girişi, en az 8 kapı girişiyle (gate inputs) yüklenir. Her zaman olduğu gibi, her iki saat girişi paralel bağlanırsa da çalışabilir. Bu, yalnızca 16 ila 20 MHz arasındaki düşük frekanslar için geçerlidir. Daha yüksek frekanslarda, giriş kapasitansları rahatsız edici miktarlarda eklenir ve saat darbesinin kenarları bozulur, böylece sayaç artık sayamaz.

Resim. 2 deki örnekteki kuvars saat üretecinin eşzamanlı sayaçların dört girişinin tümünü tek bir hatla sürmesi, mümkün olan en yüksek saat frekansını sınırlar. Bu, kuvars üreteç için önemli bir yüktür. Testere dişinin süresi bu nedenle en az 250 μs ile sınırlanır. Bu, çoğu uygulama için fazlasıyla yeterlidir, tam tersine: hızlı bir Fourier dönüşümü için daha fazla zaman sağlamak için saati yalnızca 4 MHz e düşürmek genellikle daha doğru olur (ancak, bu testere dişi, bir FMSD-radarının çözünürlüğünü bozar).

Sayısal/Analog Dönüştürücü resim galerisi

Resim 2: Deneme amaçlı sayıcılı dönüştürücü

Resim 3: 16 MHz kuvars kristalli deneme devresi (kuvvetli gürültü işaretleri ölçüm kablosu tarafından kapılmıştır)