www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Binişmeli-mod

Binişmeli-mod (interlace- modus) ikincil radar tarafından sorgulanan modların sayısını ve sırasını belirtir. SIF-sistemine bağlı olarak, mevcut 5 olası moddan (Mode 1, Mode 2, Mode 3A, Mode C, Mode 4) üç adede kadarı sözde-eşzamanlı sorgulanır.

Burada genellikle 3A ve C modlarının sorgulamadan sorgulamaya- ve Mod 1 ve Mod 2 nin antenin bir dönüşünden diğer dönüşüne dönüşümlü sorgulanabildiği bir 3-modlu-binişme kullanılır.

Örnek: Böylece, antenin bir dönüşünde, daima her bir SIF-PRT için Mod 1, Mod 3A ve Mod C ile dönüşümlü sorgulama yapılır ve takip eden anten dönüşünde ise sorgulama Mod 3, Mod 3A ve Mod C için yapılır. Bu arada (fakat sadece operatörün isteğine göre), Mod 4 sorgulama da yapılır, yanıt bellekte bu hedef için ayrılmış yere kaydedilir.