www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Uçuş Tanıtım Kodu (FID)

ICAO-Belgesi „8168-OPS/61 Volume I (Procedures for Air Navigation Services)” Mod-S verilerinin uçuş programı (flight schedule) ve radar verileri arasındaki ilişkinin varlığını garanti etmek için Uçuş Tanıtım Kodunun (Flight ID) içerilmesini zorunlu kılar. Uçuş Tanıtım Kodu ICAO-Uçuş planı Nokta 7 ye uygun olmalıdır:

Firmanın çağrı işareti bulunan uçaklarda Uçuş Tanıtım Kodu üç karakterden oluşur ve bunu tanıtım kodu takip eder, örneğin KLM511, BAW213 veya LH651. Eğer firma çağrı numarası ya da uçuş planı (flight plan) kullanılmıyorsa, Uçuş Tanıtım Kodu uçağın uluslararası kayıt numarasına karşılık gelir (ki bu „Kuyruk Numarası“ denilen uçak gövdesine ve kanatların altına boya ile yazılmış olan numaradır), örneğin DEABC, GXXXX ya da 4XBCD. Ancak özgün „Kuyruk Numarası“ tire işaretleri, boşluk karakterleri veya ilave sıfırlar içerse bile bunlar uçağın üstüne yazılmaz..