www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Eşlik Bilgisi

Gerek yer-uydu (uplink) ve gerekse uydu-yer (downlink) iletişimindeki her mesaj bir eşlik bloğu ile sonlanır. Bu eşlik bloğu gönderen uçta hesaplanır ve alınan işaretlerinin kalitesini denetlemek ve sorgulama aygıtı ile transponder arasında değiş tokuş edilen verilerin iletiminde bir hata olması durumunda, gerekirse özgün bilgileri yeniden türemek amacıyla kullanılır. Aşağıdaki çokterimli (polynomial) ile ifade edilen, bir değiştirilmiş (kısaltılmış) çevrimsel artıklık kodudur (cyclic redundancy code).

G(x) = x24 + x23 + x22 + x21 + x20 + x19 + x18 + x17 +
+ x16 + x15 + x14 + x13 + x10 + x3 + 1
(1)

Eşlik bilgisi uçağın 24-bitlik özgün tanıtım kodu ile birleştirilir ve veri alanına eklenir. Bu eşlik bilgisi alış ucunda yeniden hesaplanır ve gönderilen eşlik bloğu ile karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda her iki eşlik bilgisi eşit çıkarsa veri aktarımının hatasız gerçekleştiği sonucuna varırız.

Kullanılan G(x) çokterimlisi hem hatanın tanınmasında ve hem de hatanın düzeltilmesinde kullanılır. Yer-uydu iletiminde transponder devrelerinin olabildiğince sade tutulabilmesi amacıyla yalnızca hatanın tanınmasında kullanılır.