www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Mod S Sorgulama

Daha eski ikincil radar aygıtlarında tipik sorgulama formatı Mod A idi, bunu daha sonra Mod C ve/veya diğer modlar takip etti. Modlardaki bu değişim süreci güncel yayın bölgesi içinde bulunan tüm uçakların algılanabildiğini garanti edebilmek için sürekli tekrarlandı. Bu nedenledir ki, karşılıklı girişimler (fruit) arttı.

Mod S sorgulama yöntemiyle daha fazla seçici sorgulama yapılarak ortaya çıkan bu parazitler azaltıldı. Mod S yeteneğine sahip bir yer istasyonu çok değişik tür sorgulama yapabilir. Bunları kabaca iki ayrı sınıfta toplayabiliriz:

„All-call interrogations” algılama bölgesindeki bütün uçaklardan bir yanıt bekler. (Fakat bazı belirli durumlarda Mod S transponder bu yanıtı engelleyebilir.)

„Roll-call interrogations” seçici sorgulama tipidir, sadece sorgulanan transponder yanıtlar.

Mod S sistemi için ilk sorun bireysel sorgulama yapabilmek için algılama bölgesinde bulunan uçakların bireysel adreslerini ortaya çıkartmaktır. Bu işlem, ikincil radardan periyodik olarak yollanan „All-call interrogations” sorgulamasıyla yapılır. Ardından algılanan uçak, örneğin, her bir ikinci ya da üçüncü anten dönüşünde yalnızca seçici sorgulanır.

P4 darbe genişliği Mod S inter mod
0,8 µs tekrarlama yok Radardan daha kısa bir P4-darbesi gönderildiğinde bir Mod S transponder yanıtlamaz.
1,6 µs tüm-çağrı yanıtlama Bir „All-call interrogation“ “ sorgulamayı çözebilmek için daha uzun bir P4- darbesi yollanır. Bireysel kodu algılayan ve bir hedeflenmiş Mod S sorgulamayı çözebilen başka olanakların bulunması nedeniyle bu mod beklendiği gibi çok seyrek kullanılır.
P4 yok Mod A yanıt Bu sorgulama, eskiye uyumlu olarak, Mod S sorgulama yeteneği bulunmayan transponderlere yollanır.
P4 yok, fakat daha büyük P2 Mod S yanıt Radar, P1-darbe genliğine eşit genliğe sahip bir P2-darbesi yollar. Bu darbe, veri bloğu ile birlikte, P6-darbesini almak üzere Mod S transponderini etkinleştirir. Mod S yeteneği bulunmayan bir transponder, bu sorgulamayı bir yan topuzdan geliyor gibi görür ve yerine getirilmesi gerekli ISLS koşulu nedeniyle yanıtlamaz.

Çizelge 1: Mod S sorgulama olanakları