www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

„Meyve”

Resim 1. Meyve-ayıklayıcı „devre dışı“ iken bir İkincil Gözetim Radarının ekran görüntüsü.

Meyve-ayıklayıcı „devre dışı“ iken bir İkincil Gözetim Radarının ekran görüntüsü.

Resim 1. Meyve-ayıklayıcı „devre dışı“ iken bir İkincil Gözetim Radarının ekran görüntüsü.

„Meyve”

İkincil Radar Sistemleri bütün dünyada aynı taşıyıcı frekansları kullanırlar.
Bunlar:

Bu gereklidir, çünkü bir uçan hedef, rotasında farklı radar algılama bölgelerinden geçer. Radar ağlarının göreli yoğunluğu ve artan hava trafiği nedeniyle uçan hedefler farklı radar istasyonları tarafından sorgulanır ve sık sık buna göre yanıt verir. Böylece, hava trafiğinin artmasıyla radar istasyonlarının birbirleriyle etkileşime girme olasılığı da artar.

Meyve terimi, kullanıcının kendi sorgulaması ile tetiklenmeyen yanıtların neden olduğu tüm parazitleri tanımlamak için kullanılır.

Önemli bir bölümü kendi sorgulaması ile birlikte ortaya çıkmayan böyle yanıtlara „eşzamanlı-olmayan parazitler“ adı verilir. Meyve bir yapay kelimedir ve görüntüsel benzerliği nedeniyle bu ad verilmiştir. Ancak, kullanılan anlamlı başka adlar da vardır, örneğin:

Zamanda Eşzamanlı-olmayan Yanlış Yanıtlar (False Replies Unsynchronuous In Time) yada
Sorgulama Göndericisine Eşzamanlı-olmayan Yanlış Yanıtlar (False Replies Unsynchronised to Interrogator Transmission).

Daha 1970 li yıllarda meyve yoğunluğu ölçümleri şöyleydi:

Sonuçta bu meyve yoğunluğunun azaltılması ve en uygun duruma getirilmesi için mümkün olan tüm önlemler alındı. Bu önlemler arasında:

Meyve parazitlerinin en uygun duruma getirilmesi için alınan tüm bu önlemler de yeterli olmazsa, o zaman ilaveten „Meyve-ayıklayıcı“ (Defruiter) denilen bir aygıt kullanılır.

„Meyve Ayıklayıcı“ („Defruiter“)

Anten demeti hedef üzerinden geçtiğinde hedef 10 ila 30 kez sorgulanır. Çözülen yanıtlar meyve ayıklayıcıda saklanır ve bir sonraki Darbe Tekrarlama Periyodunda gelenlerle karşılaştırılır.

Bellek
Çıkartma katı
Meyve bulunan
video
Geciktirilmiş video
MEYVE bulunmayan
video
Bir Darbe Periyodu

Resim 2: Bir Meyve-ayıklayıcının çalışma prensibi (ölçüt 2/2)

Bellek
Çıkartma katı
Meyve bulunan
video
Geciktirilmiş video
MEYVE bulunmayan
video
Bir Darbe Periyodu

Resim 2: Bir meyve ayıklayıcının çalışma prensibi (ölçüt 2/2)

Meyve parazitlerinin kapsamına bağlı olarak iki veya daha fazla yanıtta böyle bir karşılaştırma yapılmalıdır. Değişik durumlarda bu yöntemin uygulanması sırasında elbette bazı sorunlarda ortaya çıkmaktadır:

Bir taraftan en fazla meyve paraziti bastırılmasını, diğer taraftan da yeterince faydalı bilgi alınabilmesini sağlayan bir ölçüt seçilerek sorunun çözümüne çare aranmalıdır.