www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

İkincil Radar Parazit Türleri

Resim 1: PPI-ekranda ”meyve“ (fruit) denilen, bir portakalı kesitini andıran sarmal radar işaretleri (blips)

Resim 1: PPI-ekranda ”meyve“ (fruit) denilen, bir portakalı kesitini andıran sarmal radar işaretleri (blips)

İkincil radarlarda bulunan bir alıcının, birincil radarlarda bulunan alıcılar gibi çok duyarlı olması gerekmediğinden, parazitlerin ağırlık merkezini darbe parazitleri oluşturur. Bir teknisyen parazitleri eşzamanlı olan ve eşzamanlı olmayan olarak ikiye ayırırdı. Ekran başında oturan operatörler parazitleri resim gibi algılarlar, şöyle ki:

  • Meyve” (fruit) – çünkü eşzamanlı olmayan parazitler ekranda sarmal parlaklıklar gibi görüntülenir ve böylece sanki henüz yenmiş bir portakalı andıran bir şekil ortaya çıkar. Smiley
  • İşaretlerin binişmesi(garbling) – bunlar, eşzamanlı parazitler sonucu ortaya çıkan sahte kodlardır ya da iki veya daha fazla sayıda yanıtın binişmesi (superposition) ile meydana gelirler.

Bunlara ilaveten, nedeni darbeler olmayan başka parazit türleri de vardır. Bunlarla genellikle alıcı duyarlığının otomatik azaltılmasıyla ve operatörün „Parazit“ (Jamming) etiketli yanıp- sönen işaret lambası ile uyarılarak mücadele edilir.