www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації – Вторинна радіолокація

Придушення бічних пелюсток по лінії зв’язку „вниз“

Друга можливість придушення бічних пелюсток може реалізовуватися під час приймання відповідей транспондеру літака наземним запитувачем. Для цього застосовується придушення бічних пелюсток на приймання (RSLS), яке іноді називають придушенням бічних пелюсток по лінії зв’язку „вниз“. Фізично, виконується придушення небажаних сигналів, прийнятих по бічним пелюсткам діаграми направленості антени запитувача. Значну частину таких сигналів являють собою несинхронні імпульсні перешкоди, які в англомовних джерелах позначають терміном „Fruit“. Для реалізації згаданої можливості застосовується таке додаткове обладнання:

Принцип придушення бічних пелюсток на прийом полягає у порівнянні амплітуд двох сигналів, прийнятих двома антенами. Сигнали відповіді приймаються основною та контрольною антенами, які мають відмінні одна від одної діаграми направленості. Діаграма направленості контрольної антени (антени придушення) охоплює бічні пелюстки основної антени і не охоплює її головну пелюстку, тобто має провал в цьому напрямку. Прийняті цими антенами сигнали надходять в два приймальних канали. Приймальні канали ідентичні, завдяки чому різниця в амплітудах прийнятих сигналів, обумовлена відмінностями основної та контрольної антен, зберігається.

Амплітуди відеосигналів з виходів приймачів порівнюються, на основі чого ухвалюється рішенні про те, чи прийнято сигнал відповіді в основному каналі по головній чи по бічній пелюстці. Якщо буде визначено, що відповідь прийнята по бічній пелюстці, то в подальшу обробку він не поступає. В такій схемі можуть також виявлятися випадки, коли різниця амплітуд сигналів перевищує 9 дБ (як в ISLS), що може бути використане для придушення відбиттів від місцевих предметів, що знаходяться поблизу позиції вторинного оглядового радіолокатора.