www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Yanıtlama Yolunda Yan Lobların Bastırılması (RSLS)

Yan topuzlar yanıtlama yolunda da bastırılabilir. Buna Yanıtlama Yolunda Yan Topuz Bastırma (Reply Path Side Lobe Suppression, RSLS) denilir. Burada, yan topuzlar üzerinden alınan yanıtlar bastırılır. Bu yanıtlardan çoğu „Meyve“ (Fruit) denilen parazitlerdir. Ancak bunlar için aygıt tarafında ilaveten aşağıdaki önlemler gerekir:

Burada prensip aynıdır: değişik anten karakteristikleri vasıtasıyla alınan iki adet işaretin genlikleri karşılaştırılır. Bütün yanıt darbeleri her iki anten sistemi ile alınır ve iki türdeş kanala beslenir. Her iki kanalda işlem aynı olduğundan, değişik antenler tarafından elde edilen fark korunur.

Video işaretlerinin genlikleri, karşılaştırıcılar (comparators) vasıtasıyla birbirleriyle karşılaştırılır ve yalnızca istenen işaretin işlenmesine devam edilir. Bu ilave devrenin getirdiği üstünlük ISLS yönteminin 9 dB den daha büyük genlik farklarına ayarlanabilme imkânını vermesidir. Bu konu, İkincil Gözetim Radarının yakın bölgesindeki yer nesnelerinden kaynaklanan bozucu yankıların etkilerini bastırmak için sıkça önem kazanır.