www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Suprimarea lobilor secundari la recepţie (RSLS)

RSLS – Reply Path (Receiver) Side Lobe Suppression

O doua metodă de suprimare a lobilor secundari are loc la recepţie. Funcţia de RSLS asigură eliminarea răspunsurilor recepţionate pe lobii secundari ai antenei. (Majoritatea acestor răspunsuri reprezintă interferenţe, aşa numitele „Fruit".) Această metodă presupune existenţa la nivelul interogatorului a următoarelor circuite suplimentare:

Principiul metodei constă în compararea amplitudinilor a două semnale recepţionate pe două caracteristici diferite ale antenei (caracteristica sumă şi cea de control). Toate impulsurile de răspuns recepţionate pe fiecare caracteristică sunt aplicate la intrarea canalului de recepţie corespunzător. Prelucrarea semnalelor în cele două canale fiind identică, diferenţa de amplitudine între semnalele recepţionate pe cele două caracteristici se păstrează şi la ieşirea receptoarelor.

Amplitudinile semnalelor video de la ieşirile celor două receptoare sunt comparate în comparator, iar mai departe vor fi prelucrate doar semnalele recepţionate pe lobul principal. (Dacă amplitudinea semnalului pe caracteristica sumă este mai mare decât a celui pe caracteristica de control, răspunsul provine de pe lobul principal). Circuitele RSLS au avantajul că permit reglarea unei valori mai mari a diferenţei între semnale, similar cu valoarea de 9 dB din cazul ISLS. Această posibilitate este deosebit de utilă pentru eliminarea interferenţelor cauzate de reflexia răspunsurilor de către obiectele fixe din apropierea radarului.