www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації – Вторинна радіолокація

Придушенні бічних пелюсток по лінії зв’язку „вверх“

Рисунок 1. Принцип придушення бічних пелюсток по лінії зв’язку „вверх“

Рисунок 1. Принцип придушення бічних пелюсток по лінії зв’язку „вверх“

Придушенні бічних пелюсток по лінії зв’язку „вверх“

Класичний вторинний оглядовий радіолокатор включає в себе дві антени. Одна з них – гостронаправлена антена, яка формує основний промінь. Друга – в тому або іншому ступені ненаправлена антена, яка формує „контрольну діаграму“, або компенсаційна антена. Два імпульси запиту (Р₁ та Р₃) випромінюються за допомогою направленої антени, що обертається, ширина діаграми направленості якої складає 2 … 3º в основному промені. Якщо використовується моноімпульсна антена, то випромінення імпульсів запиту здійснюється в сумарному промені. Імпульси запиту та вигляд діаграми направленості основного променю показані на Рисунку 1 зеленим кольором.

Третій імпульс (Р₂) випромінюється за допомогою ізотропного випромінювача в межах сформованої ним контрольної діаграми направленості. У разі використання моноімпульсної антени випромінювання імпульсу Р₂ відбувається в різницевому каналі антени. Імпульс Р₂ та вигляд контрольної діаграми показані на Рисунку 1 червоним кольором.

isls-Pegel

Рисунок 2. Співвідношення амплітуд імпульсів запитувача в транспондері

Кожен запит починається імпульсом Р₁. За ним через компенсаційну антену випромінюється імпульс Р₂. В транспондері вимірюється співвідношення амплітуд цих двох сигналів, після чого, якщо амплітуда імпульсу Р₁ не менше, ніж на 9 дБ є більшою за амплітуду імпульсу Р₂, то вважається, що запит випромінений в основному промені, і виконується формуванні повідомлення відповіді. Даний принцип пояснюється на Рисунку 1. Праворуч зверху умовно зображені імпульси запиту та імпульс придушення бічних пелюсток у випадку, коли ціль знаходиться в межах основного променю антени запитувача. Праворуч знизу зображені ті ж імпульси, коли промінь антени не направлений на ціль, і транспондер приймає запит, випромінений через бічну або задню пелюстку діаграми направленості антени.

Таким чином, під час використання розглянутого методу придушення сигналів по бічним пелюсткам можуть виникати такі ситуації: