www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Sorgulama Yolunda Yan Topuzların Bastırılması (ISLS)

Resim 1: Sorgulama Yolunda Yan Topuzları Bastırma yönteminin prensibi

Resim 1: Sorgulama Yolunda Yan Topuzları Bastırma yönteminin prensibi

Sorgulama Yolunda Yan Topuzların Bastırılması (ISLS)

İkincil radarlar Yan Topuz Bastırma işleminde farklı çizgelere sahip iki anten kullanırlar. İlk çizge, bir yönlü antenin (veya bir tek darbe antenin toplama kanalı) azimut yarı güç genişliği 2 … 3° olan dar açılı bir keskin çizgesidir. Diğeri, az ya da çok her yönde eşit yayın yapabilen, bir yön bağımsız (omnidirectional) antene ait çizgedir. Her iki sorgulama darbesi de (P1 ve P3) dar demetle yollanır. P2 denilen üçüncü darbe ise sadece yön bağımsız ışıyıcı, yani her yönde eşit ışıma yapan bir antenle (veya aynı ışıma moduna sahip bir tek darbe antenin fark kanalı) yollanır.

Her sorgulama, P1 darbesi ile başlar ve bunu yön bağımsız antenden gelen P2 darbesi takip eder. Uçakta bulunan transponder daima her iki darbenin göreli genliklerini ölçer ve eğer, P1 darbesinin genliği P2 darbesinin genliğinden en az 9 dB daha büyük ise bir yanıt hazırlar.

ISLS- Genlikleri

Resim 2: Darbelerin göreli işaret genlikleri

Aşağıdaki darbe genlik oranları da mümkündür: