www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Suprimarea lobilor secundari la interogare (ISLS)

Ilustrație 1: Principiul ISLS

Ilustrație 1: Principiul ISLS

Suprimarea lobilor secundari la interogare (ISLS)

ISLS – Interrogation Path Side Lobe Suppression

Pentru eliminarea lobilor laterali, radarele secundare folosesc două caracteristici de directivitate. Caracteristica principală, numită de interogare, este una foarte directivă (având un lob principal şi o serie de lobi secundari mai mici), iar cea de-a doua, numită „de control”, este o caracteristică nedirectivă, omnidirecţională. Cele două impulsuri de interogare, P1 şi P3, sunt emise pe caracteristica principală (numită caracteristică „sumă” la antenele monoimpuls). Lobul principal al acestei caracteristici este foarte îngust în azimut (2° la 3°), astfel încât impulsurile de interogare sunt radiate foarte directiv în spaţiu. Cel de-al treilea impuls, P2, este radiat pe caracteristica omnidirecţională (sau pe caracteristica „diferenţă” în cazul antenelor monoimpuls). Deoarece la ieşirea emiţătorului cele două impulsuri au amplitudinile egale, se observă că pe direcţia lobului principal amplitudinea lui P1 va fi mult mai mare decât cea a lui P2, în timp ce pe orice altă direcţie P2 are amplitudinea cea mai mare.

Fiecare interogare începe cu un impuls P1, urmat la scurt timp de impulsul P2 emis omnidirecţional. Transponderul avionului va compara amplitudinea relativă a celor două impulsuri şi va răspunde doar la interogările la care amplitudinea impulsului P1 este cu cel puţin 9 dB mai mare decât a impulsului P2.

isls-Pegel

Ilustrație 2: Nivelurile relative de putere ale impulsurilor

Pot apărea următoarele situaţii: