www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації – Вторинна радіолокація

Придушення сигналів бічних пелюсток

На якість роботи вторинних оглядових радіолокаторів особливо негативний впливають бічні пелюстки діаграм направленості антен. Запит, випромінений по бічній пелюстці, може бути прийнятий бортовим транспондером, в результате чого буде сформоване повідомлення відповіді. Останнє, в свою чергу, також може бути прийняте по бічній пелюстці діаграми направленості вже антени наземного запитувача. Ця обставина зумовлена принципово кращими умовами випромінювання та приймання для вторинних радіолокаційних систем.

Отримані по основному та по бічним пелюсткам антени повідомлення відповіді не можуть бути точно розділені по відміткам на індикаторі кругового огляду радіолокатора. Такі відмітки будуть виглядати, ніби в зоні дії радіолокатора перебуває декілька цілей на одній дальності, але на дещо відмінних напрямках. В гіршому випадку, літак буде запитуватися протягом цілого оберту антени радіолокатора, тобто сигнал запиту, що випромінюється не лише по бічним, а й по задній пелюстці антени, може спричиняти спрацьовування транспондера. Така ситуація проявляється у вигляді кільцевої відмітки на індикаторі кругового огляду.

На даний час існують два принципи придушення сигналів по бічним пелюсткам (ПБПл), англ. Side Lobe Suppression, SLS:

Методи для обох підходів достатньо подібні.

Крім цього, існує так званий удосконалений метод придушення бічних пелюсток по лінії зв’язку „вверх“ (Improved Interrogation Path Side Lobe Suppression, IISLS). В даному випадку методи ISLS застосовуються для зменшення впливу хибних відповідей, спричинених відбиттями.