www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Yan Topuzların Bastırılması

İkincil Gözetim Radar teknolojisinde anten yan topuzlarının etkileri özellikle olumsuzdur. Çünkü hedeflerin sorgulanması ve yanıtların alınması yan topuzlar üzerinden gerçekleşir. Bu durum esas olarak ikincil radarlardaki çok daha iyi gönderim ve alım koşullarından kaynaklanır.

Böyle yanıtlar artık radar ekranlarına belirsizlik olmayacak şekilde atanamazlar. Bunlar, ekranda daha ziyade birden fazla sayıda, aynı menzilde, fakat farklı yönlerde görüntülenirler. Bir uçak, en aşırı durumda, antenin bir dönüş süresi içinde sürekli sorgulanabilir. Böyle bir hedef bir PPI-ekranda bir tam daire (ring around) gibi görüntülenir.

Yan topuzların etkilerinin bastırılması yöntemi genel olarak Yan Topuz Bastırma (Side Lobe Suppression, SLS) olarak adlandırılır.

Bu, hem sorgulama yolunda: ISLS (Interrogation Path, SLS) hem de yanıt yolunda olabilir: RSLS (Reply Path SLS).

IISLS (Improved Interrogation Path, SLS) denilen yöntem, yine ISLS yönteminin işlevlerini kullanır, fakat herhangi bir yan topuzu bastırmaktan ziyade yansımaların sebep olduğu yanlış yanıt sayısını azaltır.